Навигација

Мобилност студената

Универзитет у Београду отворио је позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма мобилности студената за одлазак на стучне праксе – student mobility for traineeships.

Позив је отворен у понедељак, 27. новембра 2023. године. Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls). Рок за подношење пријава истиче 14. јануара 2024. године у 23:59 часова.

У оквиру Кључне акције 131 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) студенти УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у оквиру програма стручне праксе на партнерским институцијама у иностранству или другим организацијама, како је прецизирано на платформи MobiON.  Напомињемо да оквиру овог позива мобилност студената може бити реализована закључно са 31. јулом 2024. године, из средстава у оквиру буџета одобреног за 2022. годину. 

Додатне информације о студентским праксама, условима и релевантној конкурсној документацији, као и пријавни формулар, доступни су на следећим линковима:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact)


Отворен је позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности студената у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма мобилности. Пријаве се, као и до сада, врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/). 


Рок за пријаву за индивидуалне мобилности у оквиру у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма истиче 20. септембра у 14:00 часова.

Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .

Додатне информације о процедури за пријаву можете наћи на MobiON платформи:
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

 


У оквиру Erasmus+ KA 131 програма мобилности отворен је позив за пријаву за студентске мобилности у сврху обављања праксе. У оквиру отвореног позива, студенти Универзитета у Београду могу реализовати праксе у земљама ЕУ и Норвешкој, Исланду, Турској, Северној Македонији и Лихтенштајну.

Информације о студентским мобилностима у сврху обављања праксе, можете пронаћи на: 
https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility / Student Mobility for Traineeships.

Напомињемо да су рокови за пријаву и рангирање кандидата следећи:

  • Датум почетка пријаве кандидата: 14.06.2023. 12:00
  • Рок за пријаву кандидата истиче: 02.07.2023. 23:59

Више детаља о условима пријаве, конкурсној документацији, као и остале релевантне информације студенти могу пронаћи на следећим линковима:


Универзитет у Београду отвара позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључне акције 131 Еразмус+ програма мобилности студената за одлазак на стучне праксе – student mobility for traineeships.

Позив ће бити отворен 28.04.2023. године. Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

Рок за подношење пријава истиче 21. маја 2023. године у 23:59 часова.

У оквиру Кључне акције 131 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) студенти УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у оквиру програма стручне праксе на партнерским институцијама у иностранству или другим организацијама, како је прецизирано на платформи MobiON.  Напомињемо да оквиру овог позива мобилност студената може бити реализована најкасније до 31. октобра 2023. године, из средстава у оквиру буџета одобреног за 2021. годину. 

Додатне информације о студентским праксама, условима и релевантној конкурсној документацији, као и пријавни формулар, доступни су на следећим линкуовима:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

За сва евентуална питања и недоумице, молимо Вас да контактирате Еразмус+ тим Универзитета у Београду.

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИМА ЗА АКАДЕМСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Универзитет у Београду својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности.
Када је реч о студентској мобилности, напомињемо да она подразумева привремено студирање у иностранству. Студент може боравити у иностранству најмање један, а највише два семестра током једног нивоа студија.
Током овог периода студент остаје уписан на свој матични факултет Универзитета у Београду, где ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије, а по успешном завршетку и добити диплому Универзитета у Београду. ЕСПБ бодови стечени у иностранству признају се по повратку на Универзитет у Београду, а у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију (нпр. уредно попуњен и пре почетка мобилности потписан Уговор о учењу, као и Препис оцена које страни универзитет издаје по успешном окончању мобилности).

Запосленима у настави нуде се краћи боравци за наставне активности, а постоје и могућности за усавршавање запослених у администрацији.

Важно: Сваки кандидат је дужан да се упути у правила конкретног вида или програма мобилности, услове конкурса, као и у општа правила о мобилности оба универзитета, а у складу са својим статусом. Такође, сваки добитник стипендије дужан је да прописно регулише свој статус за време трајања мобилности, и да, у складу са конкретним видом мобилности, добије уредну сагласност матичног факултета УБ.

Три најчешћа вида мобилности за кандидате са Универзитета у Београду јесу мобилности по билатералним споразумима, затим размена у оквиру CEEPUS програма, и - свакако најпопуларнији - Еразмус+ програм.

 

ERASMUS+ КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

 

Овај вид сарадње одвија се на основу такозваних интер-институционалних споразума потписаних између Универзитета у Београду и партнерских иностраних универзитета, a  у оквиру Ерасмус+ програма, кључна акција 1, са предефинисаном финансијском подршком за учеснике (стипендија за студенте, дневнице за особље), као и фиксном накнадом за путне трошкове.

Износи дневница, стипендије и накнаде за путне трошкове зависе од земље у коју се иде, а можете их погледати на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

Важно: Све пријаве и евалуације свих пријава (студената и особља) обављају се искључиво преко online платформе за мобилност Универзитета у Београду: mobion.bg.ac.rs

Процедура за пријаву и списак потребних докумената: https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Студенти и особље Универзитета у Београду могу се пријавити за Erasmus+ стипендију током трајања конкурса. Списак отворених конкурса можете пратити на платформи mobion: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Детаљне информације о Erasmus+ KA1 стипендијама за студенте и запослене Универзитета у Београду, као и инструкције за коришћење платформе mobion, можете погледати на Youtube каналу Универзитета у Београду: https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

Неопходна документација коју студенти треба да припреме за конкурисање на МОБИОН
   1. Transcript of Records
   2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees
   3. Learning agreement
   4. Recommendation letter
   5. Motivation letter
   6. Confirmation of Enrollment
   7. Language certificate (minimum B2)
   8. Copy of passport
   9. CV
  10. Photo
  11. Invitation letter for PhD students

Обавезе студената
  1.  Треба да прикупе сву неопходну документацију (и уговор о учењу Learning agreement и позивно писмо од стране ментора за студенте докторских студија) и тек након тога да аплицирају на Мобион.
  2.  Треба уредно да попуне (и потпишу) уговор о учењу, унесу предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету, треба да имају минимум 19 ЕСПБ (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета). Уговор по учењу за студенте потписује продекан Факултета, након што студенти обезбеде сагласност одговарајућих наставника.
  3.  Студенти докторских студија треба додатно да се ангажују и пронађу ментора на страном универзитету, као и да добију позивно писмо од стране ментора, који се прилаже на платформи Мобион.
  4.  Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету.
  5.  Студенти треба пре попуњавања уговора о учењу самостално да погледају да ли је студијски програм на енглеском језику или на националном језику државе у коју одлази.(често су основне студије искључиво на националном језику државе).

 

CEEPUS ПРОГРАМ

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) је програм академске размене студената и професора земаља Средње и Источне Европе, и заснива се на међународном споразуму чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

Студентска размена одвија се у оквиру универзитетских мрежа. Свака мрежа фокусира се на одређени број предметних области. Сарадња се одвија на основу кореспонденције института и факултета појединих универзитета који су активни у истом предметном подручју.

Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школарине и одређену новчану накнаду. Износ новчане накнаде зависи од државе у коју студент путује.

Важно: Пријаве се искључиво врше путем званичне Интернет платформе, а пре пријаве студенти и професори треба да се консултују с националном CEEPUS канцеларијом, као и са координаторима програма на свом УБ факултету. Више информација о самом програму као и списак Националних CEEPUS канцеларија, и упутство за пријављивање могу се наћи на званичној Интернет платформи CEEPUS програма www.ceepus.info

Информације о реализацији овог програма у Републици Србији могу се наћи на адреси Националне ЦЕЕПУС канцеларије www.erasmusplus.rs, или добити путем следећег мејла ceepus@tempus.ac.rs

 

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Овај вид сарадње обухвата споразуме између Универзитета у Београду и партнерских универзитета у иностранству, и у зависности од конкретног договора најчешће подразумева ослобађање од школарине на партнерској институцији у иностранству, без покривања других трошкова. Ипак, сви кандидати који се пријављују за овај вид мобилности дужни су да се информишу и упуте у конкретне услове сарадње по конкретном споразуму, пре пријаве за мобилност.

Студенти и запослени се за мобилност по билатералној сарадњи пријављују благовремено (најкасније почетком једног семестра за идући семестар), у надлежним службама свог матичног факултета УБ, и уз сагласност ЕСПБ координатора свог УБ факултета.

Важно: Сваки кандидат дужан је да се о условима пријаве и мобилности по конкретном уговору распита пре пријаве на мобилност. Информације о потребним документима могу се добити у надлежним службама свог матичног факултета УБ, или у Сектору за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду.

Списак важећих међууниверзитетских споразума можете видети на сајту Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/sporazumi.php.