Навигација

Софтверско инжењерство (СИ)

Шеф  одсека: др Бошко Николић, редовни професор

1. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

1. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
1.1 13С111П1 Програмирање 1 СА O 3+2+0 5
1.2 13С081М1 Математика 1 ТМ O 3+2+0 5
1.3 13С041ОЕ Основи електронике НС O 2+2+1 5
1.4 13С061Ф Физика НС O 2+2+1 5
1.5 13С111ПП1 Практикум из програмирања 1 СА O 0+0+2 3
1.6 13С091ЕЈН
13С091ЕЈВ3
Енглески језик 1) АО O 2+0+0 3
Бирају се два oд следећа три предмета
1.7-8 13С111ПКР Практикум из коришћења рачунара СА И 1+0+1 2
1.7-8 13С081ПМ1 Практикум из Математике 1 СА И 1+1+0 2
1.7-8 13С091С Социологија АО И 1+1+0 2
Укупно     28 30
2. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
2.1 13С111П2 Програмирање 2 СА О 3+2+0 5
2.2 13С111АСП1 Алгоритми и структуре података 1 НС О 2+2+1 5
2.3 13С111ОРТ1 Основи рачунарске технике 1 НС О 3+2+0 5
2.4 13С081М2 Математика 2 ТМ О 3+2+0 5
2.5 13С091ЕЈВ
13С091НЈВ
13С091НЈН
13С091РЈВ
13С091РЈН
13С091ФЈВ
13С091ФЈН
Страни језик 2) АО О 2+0+0 2
2.6 13С111ПОРТ Практикум из основа рачунарске технике СА О 0+0+2 3
2.7 13С111ПП2 Практикум из програмирања 2 СА О 0+0+2 3
Бира се један oд следећа три предмета
2.8 13С081ПМ2 Практикум из Математике 2 СА И 1+1+0 2
2.8. 13С111ППК Практикум из пословне комуникације и презентације АО И 1+0+1 2
2.8. 13С091УМ Увод у менаџмент АО И 1+1+0 2
2.8. 13С111РМФП Рачунарско моделовање физичких појава 7 СА И 1+0+1 2
Укупно     28 30

2. година

3. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 13С112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 СА О 2+2+1 6
3.2 13С112БП1 Базе података 1 НС О 2+2+1 6
3.3 13С112ОРТ2 Основи рачунарске технике 2 СА О 2+2+1 6
3.4 13С112АСП2 Алгоритми и структуре података 2 НС О 2+2+1 6
Бира се један од следећа три изборнa предмета
3.5 13С052СИС Сигнали и системи НС И 3+1+1 6
3.5 13С082НАД Нумеричка анализа и дискретна математика ТМ И 2+2+1 6
3.5 13С032ПМТ Принципи модерних телекомуникација НС И 2+2+1 6
Укупно     25 30
4. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 13С112ОС1 Оперативни системи 1 НС О 2+2+1 6
4.2 13С112АР Архитектура рачунара НС О 2+2+1 6
4.3 13С112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 СА О 2+2+1 6
4.4 13С112РМ1 Рачунарске мреже 1 СА О 2+2+1 6
Бира се један изборни предмет или два практикума
4.5 13С112ВД Веб дизајн СА И 2+2+1 6
4.5 13С082ВС Вероватноћа и статистика ТМ И 2+2+1 6
4.5 13С042ОДЕ Основи дигиталне електронике НС И 2+2+1 6
4.5 13С112ППК Практикум из пословне комуникације и презентације 3) АО И 1+1+0.5 3
4.5 13С112ПОС Практикум из оперативних система СА И 0+1+0.5 3
4.5 13С112ПООП Практикум из објектно оријентисаног програмирања СА И 0.5+0+2 3
Укупно     25 30

3. година

5. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 13С113ИС1 Информациони системи 1 СА О 2+2+1 6
5.2 13С113ПС Пројектовање софтвера СА О 2+2+1 6
Бирају се три од следећих шест изборних предмета
5.3-5 13С113РМ2 Рачунарске мреже 2 СА И 2+2+1 6
5.3-5 13С113ОС2 Оперативни системи 2 НС И 2+2+1 6
5.3-5 13С113АОР1 Архитектура и организација рачунара 1 НС И 2+2+1 6
5.3-5 13С113ТС Тестирање софтвера НС И 2+2+1 6
5.3-5 13С053НМ Неуралне мреже НС И 2+2+1 6
5.3-5 13С113ИС Интелигентни системи НС И 2+2+1 6
Укупно     25 30
6. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 13С113КДП Конкурентно и дистрибуирано програмирање СА О 2+2+1 6
6.2 13С113ПСИ Принципи софтверског инжењерства НС О 2+2+1 6
Бирају се три од следећих десет изборних предмета
6.3-5 13С113ИЕП Инфраструктура за електронско пословање СА И 2+2+1 6
6.3-5 13С113СС Системски софтвер СА И 2+2+1 6
6.3-5 13С113БП2 Базе података 2 СА И 2+2+1 6
6.3-5 13С113АОР2 Архитектура и организација рачунара 2 НС И 2+2+1 6
6.3-5 13С113УСП Управљање софтверским пројектима ТМ И 2+2+1 6
6.3-5 13С112ВД Веб дизајн 4) СА И 2+2+1 6
6.3-5 13С113САБ Софтверски алати база података НС И 2+2+1 6
6.3-5 13С113РГ Рачунарска графика НС И 2+2+1 6
6.3-5 13С113ПАР Паралелни рачунарски системи 10) ТМ И 2+2+1 6
6.3-5 13С053УРВ Управљање у реалном времену 8) НС И 2+2+1 6
Укупно     25 30

 

4. година

7. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 13С114ПП1 Програмски преводиоци 1 НС О 2+2+1 6
7.2 13С114МИПС Микропроцесорски системи СА О 2+2+1 6
7.3 13С114ПИА Програмирање Интернет апликација СА О 2+2+1 6
Бирају се два од следећих шест изборних предмета
7.4-5 13С114ИС2 Информациони системи 2 СА И 2+2+1 6
7.4-5 13С114ВЛСИ Рачунарски VLSI системи НС И 2+2+1 6
7.4-5 13С114МУПС Мултипроцесорски системи СА И 2+2+1 6
7.4-5 13С113ИС Интелигентни системи 5) НС И 2+2+1 6
7.4-5 13С114ПМУ Програмирање мобилних уређаја СА И 2+2+1 6
7.4-5 13С074ИОА Инжењерски оптимизациони алгоритми 9) СА И 2+2+1 6
Укупно     25 30
8. семестар
Р.Б. Шифра Предмет Тип предмета Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 13С114ЗП Заштита података НС О 2+2+1 6
8.2 13С114ПРС Перформансе рачунарских система НС О 2+2+1 6
Бира се један од следећих изборних предмета
8.3 13С113САБ Софтверски алати база података 6) НС И 2+2+1 6
8.3 13С113ПАР Паралелни рачунарски системи 6) 10) ТМ И 2+2+1 6
8.3 13С113РГ Рачунарска графика 6) НС И 2+2+1 6
8.3 13С113ИЕП Инфраструктура за електронско пословање 11) СА И 2+2+1 6
8.3 13С113СС Системски софтвер 11) СА И 2+2+1 6
8.3 13С113БП2 Базе података 2 11) СА И 2+2+1 6
8.3 13С113АОР2 Архитектура и организација рачунара 2 11) НС И 2+2+1 6
8.3 13С113УСП Управљање софтверским пројектима 11) ТМ И 2+2+1 6
8.3 13С112ВД Веб дизајн 11) СА И 2+2+1 6
8.3 13С053УРВ Управљање у реалном времену 11) НС И 2+2+1 6
8.4 13С004СП Стручна пракса   О   2
8.5 13С004ЗР Завршни рад   О   10
Укупно     15 30

Тип предмета:

СА -  стручно - апликативни

ТМ - теоријско - методолошки

НС - научно - стручни

АО - академско - општеобразовни

Статус:

О - обавезни

И - изборни

1) Може се изабрати почетни или напредни курс енглеског језика.

2) Уколико је изабран почетни курс енглеског језика у првом семестру – обавезан је напредни курс енглеског језика, уколико је изабран напредни курс енглеског језика у првом семестру, бира се други страни језик, почетни или напредни курс.

3) Овај предмет се може изабрати, уколико није изабран у 2. семестру.

4) Овај предмет се може изабрати, уколико није изабран у 4. семестру.

5) Овај предмет се може изабрати ако није изабран у 5. семестру.

6) Овај предмет се може изабрати ако није изабран у 6. семестру.

7) Овај предмет се може изабрати од школске 2016/2017. године.

8) Овај предмет се може изабрати од школске 2017/2018. године.

9) Овај предмет се може изабрати од школске 2018/2019. године.

10) Овај предмет се не нуди у школској 2020/21., 2021/22.  години.

11) Овај предмет се може изабрати од школске 2021/22. године  ако није изабран у 6. семестру.