Навигација

Електронски уџбеници

Списак електронских издања:

Телекомуникационе и рачунарске мреже: збирка решених задатака

(Милан Бјелица)

     Уџбеник 

Примена Фуријеове анализе у телекомуникацијама

(Мирјана Симић-Пејовић)

     Уџбеник (2.2MB)

Лабораторијске вежбе из физике

(Ковиљка Станковић)

     Уџбеник (3MB)

Практикум за лабораторијске вежбе из физике

(Ковиљка Станковић)

     Уџбеник (1MB)

Практикум из математике 2: Зборник решених тестова основног знања

(Ивана Јововић, Тамара Коледин, Братислав Иричанин)

     Уџбеник (4.7MB)

ИЗАЗОВ 2017: Зборник задатака и одабраних студентских решења

(Надица Миљковић)

     Уџбеник (4.7MB)

Рачунарске мреже 2

(Павле Вулетић)

     Уџбеник (11MB)

Идентификација процеса

(Бранко Д. Ковачевић, Горан С. Квашчев)

     Уџбеник (7MB)

Одабрана поглавља телекомуникација

(Милан Бјелица)

     Уџбеник (3MB)

Нумеричка математика

(Наташa Ћировић)

     Уџбеник (1MB)

Лабораторијске вежбе из електричних мерења

(Предраг Пејовић)

     Уџбеник (4.5MB)

Електроакустика

(Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић)

     Уџбеник (8.7MB)

Конструисање електронких уређаја

(Слободан Петричевић, Петар Атанасијевић)

     Уџбеник (9.9MB)

Управљање радиоактивним отпадом

(Оливера Цирај Бјелац, Милан Вујовић)

Уџбеник (9.5MB)

Енергетски претварачи 2 - Топологије енергетских претварача

(Милош Р. Недељковић)

Уџбеник (10MB)

Енергетски претварачи 1 - Основне топологије енергетских претварача

(Милош Р. Недељковић, Срђан Л. Срдић)

Уџбеник (5.9MB)

Микроталасна пасивна кола

(Владимир В. Петровић, Дејан В. Тошић, Антоније Р. Ђорђевић)

Уџбеник (18MB)

Физичка електроника чврстог тела

(Јелена Радовановић, Витомир Милановић)

Уџбеник (2.1MB)

Електричне машине

(Слободан Н. Вукосавић)

Књига (9.6MB)

Уџбеник за пословну комуникацију на руском језику

(ИДЕМО НА СЛУЖБЕНИ ПУТ - Милена Славић)

Садржај (583KB)

I поглавље (1.8MB)

II поглавље (1.1MB)

III поглавље (1.1MB)

IV поглавље (1.2MB)

Програмирање у реалном времену - Скрипта са практикумом и решеним задацима

(Драган Милићев, Бојан Фурлан)

Скрипта (3.4MB)

Збирка задатака из елемената електронских уређаја

(Рифат Рамовић,Слободан Петричевић, Пеђа Михаиловић)

Збирка задатака (5.6MB)

Моделирање и симулација у телекомуникацијама

(Милан Бјелица)

Моделирање и симулација у телекомуникацијама (5.0MB)

Збирка решених задатака из Телекомуникационих мерења 1

(Милан Бјелица)

Телекомуникациона мерења 1 - збирка решених задатака (1.3MB)

Практикум из електроакустике

(Драгана Шумарац Павловић)

Практикум из електроакустике (6.72MB)

Елементи електронике - дигитална кола

(Вујо Дрндаревић)

Елементи електронике - дигитална кола (4.9MB)

Методе и инструментација за електрична мерења

(Надица Миљковић)

Методе и инструментација за електрична мерења (8.7MB)

Персонализоване апликације: теорија и пракса

(Милан Бјелица)

Персонализоване апликације: теорија и пракса (3MB)

Програмски језик Python: скрипта за студенте телекомуникација

(Милан Бјелица)

Програмски језик : скрипта за студенте телекомуникација (367KB)

Принцип рада и примена осцилоскопа

(Предраг Пејовић)

Принцип рада и примена осцилоскопа - приручник за рад у лабораторији (341KB)

Принципи позиционирања у ћелијским радио системима

(Мирјана Симић-Пејовић)

Принципи позиционирања у ћелијским радио системима (2.8MB)

Практикум из мерно-аквизиционих система

(Милица Јанковић, Марко Барјактаровић, Марија Новичић, Петар Атанасијевић)

Практикум из мерно-аквизиционих система (60MB)

Пратећи фајлови (60MB)

Практикум за лабораторијске вежбе из електромоторних погона

(Лепосава Ристић, Милан Бебић, Никола Војводић, Борислав Јефтенић)

Практикум за лабораторијске вежбе из електромоторних погона (3.1MB)

Телекомуникационе и рачунарске мреже: уводни течај

(Милан Бјелица)

Телекомуникационе и рачунарске мреже: уводни течај (2.52MB)

Роботика - Збирка решених задатака

(Коста Јовановић, Никола Кнежевић)

Роботика - Збирка решених задатака

Микроталасна мерења

(Миодраг С. Тасић)

Микроталасна мерења