Навигација

Жиро рачун

840-1438666-48

Прималац: СОП. ПРИ. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

Начин уплате школарине и пријаве испита можете погледати на студентским сервисима.


За основне, основне академске и мастер академске студије

Сврха уплате Позив на број
уверења, потврде, пријава дипломског/завршног рада и сличне накнаде 97 89100

Основне, основне академске студије (Софтверско инжењерство)

Сврха уплате Позив на број
уверења, потврде, пријава дипломског/завршног рада и сличне накнаде 97 77201

За магистарске и специјалистичке студије

Сврха уплате Позив на број
школарина, потврде, уверења 97 71300

За докторске студије

Сврха уплате Позив на број
потврде, уверења 97 62400

Остале уплате

Сврха уплате Позив на број
стручни испити 97 53500
нострификација диплома 97 44600
стицање научног звања 97 35700