Навигација

Наставни план 2019

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 1 предмет са било ког модула 9
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе I 24
2. 1 предмет са изабраног модула 9
2. 1 предмет са било ког модула 9
2.

Бира се
1 предмет са било ког модула или
1 општеобразовни предмет + Научно-стручни рад


9
6+3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе II 24
2. Припремни рад за пријаву теме докторске тезе 9
3. Завршни рад – истраживање 40
3. Завршни рад – израда и одбрана 20