Навигација

Наставни план 2013

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
2. 2 предмета са изабраног модула 2x9=18
2. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
2. 1 општеобразовни предмет 6
2. Научно-стручни рад 3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
3. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 60