Навигација

Студентски одсек

Студентски одсек обавља послове везане за основне, мастер и докторске академске студије.


  1. Упис студената
  2. Евиденцију студената
  3. Организацију испита и колоквијума
  4. Издавање диплома
  5. Издавање разних врста потврда и уверења студентима
  6. Студентски стандард
  7. Евиденција и архива документације везане за студенте

Рад са студентима и странкама преко шалтера од 11 до 13 часова, соба 92.
На телефонске позиве Студентски одсек одговара у периоду од 9 до 11 часова.


Шеф Студентског одсека

Јелена Јевремовић

Распоред испита и колоквијума

Миланка Ђорђевић

Основне студије

Пријава и одбрана дипломских радова

Сунчица Анђелковић

Мастер студије

Јелена Вилотић

Докторске студије

Милена Дамјановић

 

Студентска питања и стандард