Навигација

Рачуноводство

Служба рачуноводства се брине о материјално-финансијском пословању Факултета и то:

  1. обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника, и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима
  2. евидентира имовину Факултета
  3. фактурише услуге Факултета, наплаћује потраживања и плаћа обавезе
  4. ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе Факултета, статистике, Универзитета и Министарстава

Контакт

телефон
(011) 3370-146

Финансијски књиговођа

Јасмина Узелац

Контиста

Виолета Дамњановић

Ликвидатор личних доходака

Марина Лицитар

Књиговођа оперативне евиденције

Нада Михаиловић

Финансијски ликвидатор

Татјана Стојановић

Благајник

Јелена Вукојевић

 

Жиро рачун Факултета је:

  • 840-1438666-48

Прималац:

  • СОП.ПРИ.Електротехнички факултет Београд

ПДВ подаци