Навигација

Општи одсек

Општи одсек ради кадровске послове, односно:

  1. издавање свих врста Решења (о запослењу, личном дохотку, одсуству, пензионисању итд.)
  2. издавање Одлука (о допунском раду, мировању статуса, престанку радног односа итд.)
  3. послове око спровођења Уговора о делу
  4. послове на архивирању
  5. курирске послове
  6. послове у копирници
  7. послове у скриптарници

Контакт

телефон e-пошта
(011) 3226-992 opsta_sluzba@etf.bg.ac.rs

Шеф општег одсека

Милена Димић

Референт за кадровске послове

Борис Велиновић

Референт за опште послове

Бранка Вилотић

Референт за кадровске и опште послове

Јелена Влајковић

Менаџер за електронско пословање и кадровске послове

мр Драги Дујковић

Менаџер за међународне и националне пројекте

Марија Шола Спасић

Курир

Светлана Прековић

Референт на архиви

Славица Стојковић

Технички сарадник у копирници

Стева Трајковић

  • (011) 3218-427

Зоран Ћендић

Сарадник за јавне набавке

Александра Кулунџић