Навигација

Библиотека

При Великој школи је 1894. године основана Библиотека Катедре за електротехнику, која је касније израсла у Библиотеку Електротехничког факултета у Београду. “Ове године је у Великој школи изабрани професор за физику са електротехником, г. Стеван Марковић, отпочео своја предавања. Том приликом ректор Велике школе је, у име професорског савета у сећање на познате и већ радом својим прослављене електротехничаре, Србе у туђини: Николу Теслу, Михајла Пупина професора на Универзитету у Нјујорку, и Војислава Маринковића у Паризу отправио депешу г. Тесли у којој му је јавио о свечаном отварању катедре за електротехнику на Великој школи нашој, која је катедра трећа у Јевропи, и почетку предавања из ње. На ту депешу је ректор, г. Вуловић добио од г. Пупина одговор на српском језику пун одушевљене радости и искреног честитања.”
(часопис ДЕЛО, децембар 1894.г.)

bibliotekaБиблиотека је специјализована у свим областима електротехнике, електронике, енергетике, телекомуникација, рачунарства и сродних наука и бави се набавком, обрадом, позајмицом, издавањем публикација, као и оспособљавањем за коришћење стручних и научних извора.

У складу са профилом Факултета и интересовањем корисника (професора, доктораната, постдипломаца, дипломаца, сарадника и студената), било да се баве научноистраживачким радом, израдом пројеката, докторских, магистарских и дипломских радова, формира се фонд Библиотеке. Он обухвата монографске публикације (издања иностраних књига намењена професорима, постдипломцима, дипломцима, и уџбеничку литературу, намењену студентима), домаће и иностране серијске публикације, докторске дисертације и магистарске тезе.

Библиотека је хардверски опремљена 1995. године. У базу података је унесен целокупан фонд књига које се налазе у библиотеци, као и оних које су набављене после 1995. године, свих часописа, магистарских радова и доктората. Они формирају електронски каталог који се води паралелно са лисним каталогом Библиотеке.

Ангажовањем и непрекинутим везама некадашњих студената са својим матичним факултетом, из свих делова света у Библиотеку стижу донације најновијих публикација доприносећи успостављању угледа и места који је Факултет одувек уживао, а обогаћењу фонда доприноси и програм Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије финансирањем обједињене набавке страних часописа и база података.

Библиотека обухвата две просторије, 85-а и 83-а и у којима се налази радни простор, магацински простор и професорска читаоница. Због малог броја места, читаоница је намењена професорима, докторантима, постдипломцима, дипломцима и искључиво колегама које користе књиге и остале публикације из фонда Библиотеке, претходно остављајући индекс, који им је уједно и чланска карта.

Претраживање електронског каталога је на адреси http://biblioteka.etf.bg.ac.rs

Контакт

телефон e-пошта
(011) 3218-334 biblioteka@etf.bg.ac.rs

Виши књижничар

Даница Ампевски

Дипломирани библиотекар

Иван Оцокољић