Навигација

Службе факултета

Деканат

Деканат је служба која пружа административне и правне услуге декану и продеканима.

Студентски одсек

Све активности везане за спровођење наставе и административне послове везане за студирање се обављају у студентском одсеку.

Општи одсек

Општи одсек обавља административне послове везане за различите аспекте пословања Факултета и запослених.

Рачуноводство

Комплетно финансијско пословање Факултета се обавља преко одсека за рачуноводство. На овој страни можете наћи бројеве рачуна Факултета.

Библиотека

Факултетска библиотека обезбеђује запосленим и студентима приступ стручној литератури и часописима.

Факултетски сервиси

Факултетски сервиси су веб апликација за приступ Доситеју - информационом систему факултета - од стране запослених. Главна намена апликације је пребацивање у интернет окружење свих административних послова које запослени иначе обављају у студентском одсеку и финансијској служби.