Навигација

Јавне усмене одбране докторских дисертација

11.06.2024. године у 14 часова, у сали 62

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Миливоје Милетић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Широкопојасна рефлекторска антена“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Весна Јавор, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Тасић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милка Потребић Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 11.06.2024. године у 14 часова, у сали 62.

22.05.2024. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Урош Раденковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Спекулативно извршавање инструкција са непрецизно предвиђеним операндима“ пред комисијом у саставу: др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Миловановић, ванредни професор, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, др Драгомир Ел Мезени, доцент, Електротехнички факултет у Београду и др Живојин Шуштран, доцент, Електротехнички факултет у Београду у среду 22.05.2024. године у 16 часова, у сали 61.

10.05.2024. године у 15 часова, у сали 62

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Богдан Марковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Нов алгоритам за обраду и естимацију позиције рефлексије ласерске линије код профилних скенера на наменској платформи“ пред комисијом у саставу:  др Зоран Чича, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јовичић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Ћирић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Милош Бјелић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 10.05.2024. године у 15 часова, у сали 62.

22.04.2024. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Слободан Милутиновић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Мултивеличинске Монте Карло симулације у фотонској радиотерапији поспешеној металним наночестицама“ пред комисијом у саставу: др Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Петричевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мила Пандуровић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ у понедељак 22.04.2024. године у 13 часова, у сали 61.

29.02.2024. године у 9.30 часова

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Филип Бечановић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Откривање оптималних стратегија у људском кретању путем инверзног оптималног управљања“ (енг. „Uncovering optimal strategies in human motion through inverse optimal control“), пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милица Јанковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, dr François Charpillet, научни саветник, ИНРИА, Нанси, Француска, dr Vincent Padois, научни саветник, ИНРИА, Бордо, Француска, dr Samer Mohammed, редовни професор, Универзитет Пари-Ест Кретеј (Universite Paris-Est Creteil), Париз, Француска и dr Vincent Bonnet, ванредни професор, University Paul Sabatier, Тулуз, Француска, у четвртак 29.02.2024. у 9.30 часова.

У складу са Споразумом о заједничком менторству при изради докторске дисертације између Универзитета у Београду и Универзитета Пари-Ест Кретеј (Universite Paris-Est Creteil), Француска, одбрана је на Универзитету Пари-Ест Кретеј у Паризу (Amphithéatre-RT, IUT de Créteil-Vitry, 122 rue Paul Armangot, 94400 Vitry-sur-Seine, Париз, Францускa). Одбрани се може приступити путем линка:

https://u-pec-fr.zoom.us/j/93104253691?pwd=aElnTGZHelpibElsRXk0MWdVN3ZUdz09

16.01.2024. године у 16 часова, у Амфитеатру Лола

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Маја Вукасовић, матер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Побољшање перформанси програма употребом делимично контекстно осетљивих профила“ пред комисијом у саставу: др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милена Вујошевић Jаничић, ванредни професор, Математички факултет у Београду, др Павле Вулетић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Захарије Радивојевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду у уторак 16.01.2024. године у 16 часова, у Амфитеатру Лола.

29.12.2023. године у 17 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Јован Вујасиновић, дипл.инж. eлектротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Терминал за даљинску контролу хибридне станице за пуњење електричних возила“ пред комисијом у саставу: др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Чича, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,  др Жељко Деспотовић, научни саветник, Институт „Михајло Пупин“ Београд у петак 29.12.2023. године у 17 часова, у сали 61.

29.12.2023. године у 14 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Владимир Јоцовић, мастер инж. eлектротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Аутоматизовано оцењивање папирних тестова коришћењем техника вештачке интелигенције“ пред комисијом у саставу: др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, професор емеритус, Факултет организационих наука у Београду, др Игор Тартаља, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду у петак 29.12.2023. године у 14 часова, у сали 61.

27.12.2023. године у 17 часова у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Иван Вајс, мастер инж. eлектротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Интелигентни системи за детекцију дислексичних образаца очних покрета током читања на српском језику“ пред комисијом у саставу: др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вања Ковић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду, др Андреј Савић, виши научни сарадник, Електротехнички факултет у Београду,  др Владислава Крсмановић, научни сарадник, Иновациони центар Електротехничког факултета у среду 27.12.2023. године у 17 часова, у сали 62.

26.12.2023. године у 17.15 часова у Microsoft  сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Драган Голубовић, мастер инж. eлектротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Високорезолуциона примарна обрада сигнала код изахоризонтних радара у високофреквентном опсегу“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Стевановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,  др Петар Ђурић, Distinguished Professor, Department of Electrical and Computer Engineering  Stony Brook University, NY, USA, др Горан Марковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Вукмировић, научни сарадник, Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду у уторак 26.12.2023. године у 17.15 часова, у Microsoft сали Рачунског центра.

25.12.2023. године у 13 часова у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Марија Ћурчић, мастер инж. eлектротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Примена квантних и нелинеарних феномена у пари калијума за контролу особина ласерског зрачења“ пред комисијом у саставу: др Јасна Црњански, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у понедељак 25.12.2023. године у 13 часова, у сали 55.

18.12.2023. године у 17.15 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Тамара Мушкатировић-Зекић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Модели дигиталне предисторзије за хибридне масивне вишеантенске предајнике са формирањем снопа применом неуралних мрежа“ пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, виши научни сарадник, Институт „Михајло Пупин“, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Ђурађ Будимир, гостујући професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 18.12.2023. године у 17.15 часова, у сали 59.

15.11.2023. године у 11 часова, у сали 56

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Ана Калинић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Интеракција јона са графен-изолатор-графен композитним системимa“ пред комисијом у саставу: др Владимир Арсоски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Иван Радовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ у среду 15.11.2023. године у 11 часова, у сали 56.

01.11.2023. године у 18 часова, у сали 59

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Наталија Катић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Декодирање неуралних механизама помоћу „in silico” модела и експеримената на животињама са циљем обнављања соматосензорног осећаја применом неуропротеза“ пред комисијом у саставу: др  Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Станиша Распоповић, доцент, Eidgenossische Technishe Hochschule Zurich у среду 01.11.2023. године у 18 часова, у сали 59.

02.11.2023. године у 15 часова, у сали 65

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Бојана Шкрбић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Оптимална структура и просторна алокација обновљивих извора енергије у електроенергетском систему са редукованом производњом из термоелектрана“ пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Јечменица, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Гордић, редовни професор, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, др Александар Савић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Горан Добрић, доцент, Електротехнички факултет у Београду у четвртак 02.11.2023. године у 15 часова, у сали 65.

29.09.2023. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Илија Класнић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Естимација и предикција термичког стања ротора хидрогенератора и утицај на граничне вредности реактивних снага“ пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Богдан Брковић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, др Зоран Радаковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Мирко Коматина, редовни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет у петак 29.09.2023. године у 13 часова, у сали 61.

28.09.2023. године у 17 часова у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Урош Радоман, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Унапређење детаљног термо-хидрауличког модела енергетских уљних трансформатора и проширење спектра његових примена“ пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Мирко Коматина, редовни професор, Универзитет у Београду - Машински факултет, др Милета Жарковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Младен Терзић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет у четвртак 28.09.2023. године у 17 часова, у сали 59.

26.09.2023. године у 13 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Филип Зец, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Предикција стања изолационог система високонапонске електроенергетске опреме применом закона пораста вероватноће“ пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Милета Жарковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Ненад Карталовић, научни сарадник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, др Јован Цветић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет у уторак 26.09.2023. године у 13 часова, у сали 61.

26.09.2023. године у 15 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Бојан Јокановић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Процена преосталог животног века изолационог система обртне електричне машине у условима комбинованог напрезања утврђивањем карактеристике века трајања“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др  Зоран Лазаревић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Ненад Карталовић, научни сарадник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, др Богдан Брковић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Ковиљка Станковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет у уторак 26.09.2023. године у 15 часова, у сали 61.

21.09.2023. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Владимир Полужански, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Примена вештачке интелигенције у изражавању мерне несигурности неитеративног алгоритма за акустичко лоцирање парцијалног пражњења у минералном уљу“ пред комисијом у саставу: др Милош Цветановић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Јелица Протић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Драгана Наумовић Вуковић, научни сарадник, Институт „Никола Тесла“, др Милета Жарковић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Томислав Рајић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 21.09.2023. године у 14 часова, у сали 61.

21.09.2023. године у 16.30 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Миодраг Станојевић мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Процена индекса приватности у зградама на основу угаоне расподеле инцидентне енергије“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Милош Бјелић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Љиљана Брајовић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Грађевински факултет, др Јелена Ћертић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Драгомир Ел Мезени, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 21.09.2023. године у 16.30 часова, у сали 61.

11.09.2023. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Марко Икић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Компоненте снаге и хармонијска изобличења напона и струја фотонапонских система“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Срђан Лале, доцент, Универзитет у Источном Сарајеву - Електротехнички факултет, др Лазар Сарановац, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Томислав Шекара, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Милета Жарковић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет у понедељак 11.09.2023. године у 15 часова, у сали 61.

05.07.2023. године у 16 часова, у  сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Марија Ненезић Јовић, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: Раслојене фамилије функција у теорији аналитичких неједнакости са применамапред комисијом у саставу: др Бранко Малешевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Бојана Михаиловић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Маја Петровић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, др Сања Вујновић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, и др Бојан Бањац, доцент, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука,  у уторак 05.07.2023. године у 16 часова, у сали 55.

04.07.2023. године у 17 часова, у  сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Ивана Николић, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: Одређивање специфичне топлоте и специфичне електричне отпорности чврстих електропроводних материјала струјно импулсном методом у широком опсегу температурапред комисијом у саставу: др Слободан Петричевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Пеђа Михаиловић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Ненад Милошевић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, у уторак 04.07.2023. године у 17 часова, у сали 59.

03.07.2023. године у 12 часова у Лабораторији за енергетске претвараче, број 41

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Taufik Taluo, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Алгоритам управљања двострано напајаним релуктантним генератором у условима несиметричног мрежног напона“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду -  Електротехнички факултет, др Богдан Брковић, доцент, Универзитет у Београду -  Електротехнички факултет, др Веран Васић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука,  др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Младен Терзић, ванредни професор, Универзитет у Београду -  Електротехнички факултет, у понедељак 03.07.2023. године у 12 часова, у Лабораторији за енергетске претвараче, број  41.

28.06.2023. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Слободан Драшковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Адаптивна техника филтрирања нестационарних сигнала применом апсолутних коначних разлика“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет,  др Горан Квашчев, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Зоран Перић, редовни професор, Универзитет у Нишу - Електронски факултет, др Бошко Николић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет и др Јелена Ћертић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет у среду 28.06.2023. године у 14 часова, у сали 61.

01.06.2023. године у 11 часова, у  сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Јована Петровић, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: Нумеричка електромагнетска анализа коришћењем метода момената са интеграцијом високе тачности” пред комисијом у саставу: др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цветковић, ванредни професор, Електронски факултет у Нишу, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, редовни члан САНУ, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 01.06.2023. године у 11 часова, у сали 59.

30.05.2023. године у 16 часова, у  сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Ђорђе Дуканац бранити докторску дисертацију под насловом: „Примена UHF давача за надзирање и одређивање места парцијалних пражњења у енергетским трансформаторима пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни проф., Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни проф., Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Карталовић, научни сарадник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, др Милан Илић, редовни проф., Електротехнички факултет у Београду, др Миљко Ерић, ванредни проф. у пензији. Електротехнички факултет у Београду., у уторак 30.05.2023. године у 16 часова, у сали 59.

07.04.2023. године у 18 часова, у  сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Дарко Врачар бранити докторску дисертацију под насловом: Претварач са активним одсијецањем вршног напона прекидача као помоћно напајање примарне стране система за бежично индуктивно пуњење батерија електричних аутомобилa” пред комисијом у саставу: др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Богдан Брковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Деспотовић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт Михајло Пупин, у петак 07.04.2023. године у 18 часова, у сали 59.

04.04.2023. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће mr Jamal Salem Аli Bzai, бранити докторску дисертацију под насловом: “Побољшање перформанси обраде великих количина података применом сличности над детектованим заједницама у мрежном окружењу пред комисијом у саставу: др Мирослав Бојовић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Бојић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, професор емеритус, Факултет организационих наука у Београду, у уторак 04.04.2023. године у 12 часова, у сали 61.

24.02.2023. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Завиша Гордић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Детекција сила интеракције у индустријској роботици пред комисијом у саставу: др Коста Јовановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Зоран Миљковић, редовни професор, Машински факултет у Београду, др Ненад Јовичић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 24.02.2023. године у 16 часова, у сали 61.

22.02.2023. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Abdalgalil Alsagir Mohamed Abdulla, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритам праћења покретних објеката у секвенци слика применом честичног филтра пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Бањац, научни сарадник, Институт Влатаком, Београд, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,  др Вељко Папић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 22.02.2023. године у 15 часова, у сали 61.

13.02.2023. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милан Симаковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Систем за надгледање перформанси мреже кабловског оператора заснован на технологији великих података пред комисијом у саставу: др Зоран Чича, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Драјић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јевтић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду,  др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 13.02.2023. године у 17 часова, у сали 61.

13.02.2023. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Марија Гавриловић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Објективизација људског хода применом методе главних компоненти добијених са сигнала динамике стопала пред комисијом у саставу: др Милица Јанковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љубица Константиновић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, др Милица Ђурић-Јовичић, виши научни сарадник, Иновациони центар Електротехничког факултета, др Ненад Јовичић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Надица Миљковић, ванредни професор. Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 13.02.2023. године у 14 часова, у сали 61.

03.02.2023. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Дејан Ивић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој управљачких алгоритама за управљање једносмерним портовима у дистрибутивним мрежама са дистрибуираним генераторима пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Добрић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Чедомир Зељковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Бања Луци, др Милан Бебић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 03.02.2023. године у 14 часова, у сали 61.

2022. година

29.12.2022. године у 13 часова, у  сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Денис Илић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Дијагностика стања електроизолационих система синхроних генератора заснована на вештачкој интелигенцији пред комисијом у саставу: др  Милета Жарковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Милић, научни саветник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, др Зоран Лазаревић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.12.2022. године у 13 часова, у сали 62.

27.12.2022. године у 12 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Филип Хараламбос Апостолакопоулос, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Одзив термолуминисцентних и оптички стимулисаних луминисцентних пасивних персоналних дозиметријских система у реалним полиенергетским и мултидирекционим фотонским пољима зрачења пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Петричевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шобић-Шарановић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, др Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Кржановић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, у уторак 27.12.2022. године у 12 часова, у сали 55.

16.12.2022. године у 12 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Марко Давидовић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Утицај примене LED технологије на енергетску ефикасност и квалитет електричне енергије у адаптивном уличном осветљењу пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Стефанов, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Тасић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 16.12.2022. године у 12 часова, у сали 59.

15.12.2022. године у 11 часова, у сали 60

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Juma Ibrahim, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Архитектура система за препознавање неправилности у мрежном саобраћају засновано на анализи ентропије пред комисијом у саставу: др Славко Гајин, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Марић, редовни професор, Математички факултет у Београду, у четвртак 15.12.2022. године у 11 часова, у сали 60.

07.12.2022. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Бранко Мрдаковић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Алгоритми за површинску сегментацију оптимизовани за ефикасну електромагнетску анализу пред комисијом у саставу: др Миодраг Тасић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Марко Мишић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Ћировић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 07.12.2022. године у 16 часова, у сали 61.

18.11.2022. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Ана Петровић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимално планирање електроенергетске инфраструктуре ветроелектрана великих снага пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Чукарић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 18.11.2022. године у 18 часова, у сали 61.

08.11.2022. године у 14 часова, у Microsoft  сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Антонина Алексић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој и тестирање методе за квантификовану процену спастичности пред комисијом у саставу: др Коста Јовановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љубица Константиновић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, у уторак 08.11.2022. године у 14 часова, у Microsoft сали Рачунског центра.

09.11.2022. године у 18 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милан Вујовић, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Радијациона стабилност полимерних, геополимерних и композитних материјала за примене у управљању радиоактивним отпадом пред комисијом у саставу: др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ивица Вујчић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча”, у среду 09.11.2022. године у 18 часова, у сали 55.

27.10.2022. године у 18 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Срђан Дурковић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Архитектура пакетског свича за ефикасно комутирање уникаст и мултикаст саобраћаја пред комисијом у саставу: др Зоран Чича, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Малнар, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Младен Копривица, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 27.10.2022. године у 18 часова, у сали 56.

13.09.2022. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Новака  Заграђанина, дипл. инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Планирање путање робота базирано на D*Lite алгоритму и аутономној претрази окружења пред комисијом у саставу: др Коста Јовановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бојан Павковић, научни сарадник, Војнотехнички институт у Београду, др Драган Памучар, ванредни професор, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука, др Милан Бебић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 13.09.2022. године у 15 часова, у сали 61.

16.09.2022. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Бранко Лукић, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: „Симултано управљање позицијом и крутошћу робота погоњеног актуаторима променљиве крутости пред комисијом у саставу: др Коста Јовановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Тадеј Петрич, виши научни сарадник, Институт Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, др Мирко Раковић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 16.09.2022. године у 15 часова, у сали 61.

05.09.2022. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Мирослава Игњатовић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Хеуристика за аутоматско састављање паралелних тестова знања пред комисијом у саставу: др Драган Бојић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Татјана Лутовац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Симић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 05.09.2022. године у 16 часова, у сали 61.

11.07.2022. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милош Котлар, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом:„Детекција аномалија коришћењем мета података у аутоматизованим системима за машинско учење пред комисијом у саставу: др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Бојић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Синиша Влајић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду и др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 11.07.2022. године у 17 часова, у сали 61.

05.07.2022. године у 14.30 часова, у сали P-25, Павиљон Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Валентина Тимченко, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција напада у рачунарским мрежама заснована на анализи структуре саобраћаја применом комбинованих алгоритама машинског учења пред комисијом у саставу: др Драган Милићев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Павле Вулетић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Марић, редовни професор, Математички факултет у Београду, др Жарко Станисављевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 05.07.2022. године у 14.30 часова, у P-25, Павиљон Рашовић.

05.07.2022. године у 17 часова, у Microsoft сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Владимир М. Петровић, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена виртуелних светова у истраживању теорије агената и инжењерском образовању“ пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Коста Јовановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 05.07.2022. године у 17 часова, у Microsoft сали Рачунског центра.

07.06.2022. године у 15 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Јелена Стојковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нови децентрализовани приступ за примену брзе регулације фреквенције у електроенергетским системима са малом инерцијом пред комисијом у саставу: др Предраг Стефанов, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Тасић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 07.06.2022. године у 15 часова, у сали 59.

10.06.2022. године у 11 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Наташа Влаховић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Робусно праћење покретних објеката на термалној слици пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Бањац, научни сарадник, Влатаком институт високих технологија д.о.о у Београду, у петак 10.06.2022. године у 11 часова, у сали 61.

01.06.2022. године у  17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Милицa Поповић Саковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање утицаја архитектуре мобилне мреже на укупну изложеност становништва електромагнетском пољу пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Драјић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 01.06.2022. године у 17 часова, у сали 61.

04.05.2022. године у  12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Ненад Станковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроскопска, спектроскопска и биомедицинска карактеризација хибридних угљеничних наноструктура пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Арсоски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Игњатовић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ, др Биљана Тодоровић Марковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Милан Поњавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 04.05.2022. године у 12 часова, у сали 61.

11.04.2022. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Guma Abdulkhader Lakshen, дипл. инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Окружење за анализу и оцену квалитета великих и повезаних података”, (енг. “A framework for analysis and quality assessment  of big and linked data”),  пред комисијом у саставу: др Сања Вранеш, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Валентина Јанев, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин, Београд, у понедељак 11.04.2022. године у 13 часова, у сали 61.
 

11.03.2022. године у 14.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Дејан Дунђерски, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Систем за интелигентно откривање узрока проблема у релационим базама података у клауд окружењу пред комисијом у саставу: др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Бојовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Синиша Влајић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 11.03.2022. године у 14.30 часова, у сали 56.

09.03.2022. године у 20 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Иво Марковић, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Примјена мемристора у реализацији микроталасних пасивних кола пред комисијом у саставу: др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Арсоски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Анђелија Илић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Грујић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 09.03.2022. године у 20 часова, у сали 56.

23.02.2022. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Бојан Пајчин, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Енергетски ефикасне Етернет пасивне оптичке мреже базиране на мултиплексирању по таласним дужинама пред комисијом у саставу: др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Радивојевић, редовни професор, Универзитет Унион-Рачунарски факултет, у среду 23.02.2022. године у 16 часова, у сали 61.

24.02.2022. године у 17 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Стефан Димитријевић, мастер. инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Карактеризација специфичних извора буке у урбаној средини и методе заштите пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Бјелић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Љиљана Брајовић, ванредни професор, Грађевински факултет у Београду, у четвртак 24.02.2022. године у 17 часова, у сали 56.

2021. година

24.12.2021. године у  16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Петар Лаушевић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Синтеза, карактеризација и моделовање флексибилних суперкондензатора“ пред комисијом у саставу: др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Николић, научни саветник, Институт за општу и физичку хемију у Београду у  петак 24.12.2021. године у 16 часова, у сали 61.

07.12.2021. године у 18 часова, у сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Марко Крајиновић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Решење за мапирање дозе на кожи за флуороскопски вођене процедуре у интервентној радиологији и кардиологији“ пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, Слободан Петричевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Машуловић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Станковић Петровић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, у уторак 07.12.2021. године у 18 часова, у сали 57.

06.12.2021. године у  12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Mилан Игњатовић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Динамика наелектрисања короне у цилиндричној геометрији услед атмосферских пражњења“ пред комисијом у саставу: др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Беораду, др Весна Јавор, ванредни професор, Електронски факултет у Нишу, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 06.12.2021. године у 12 часова, у сали 61.

02.12.2021. године у  12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће мр Драган Кнежевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Карактеризација термовизијских система са панорамским приказом за надзор покретних објеката“ пред комисијом у саставу: др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор,  Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 02.12.2021. године у 12 часова, у сали 61.

25.11.2021. године у  12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Живојин Шуштран, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Побољшање перформанси асиметричних вишејезгарних процесора кроз миграцију трансакција и прилагођење подсистема кеш меморија“ пред комисијом у саставу: др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор,  Електротехнички факултет у Београду, др Милош Ковачевић, редовни професор, Грађевински факултет у Београду, др Захарије Радивојевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 25.11.2021. године у 12 часова, у сали 61.

14.10.2021. године у  16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Владимир Петровић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Флексибилни кодер и декодер кодова са проверама парности мале густине пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др  Јелена Поповић-Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Т. Ђорђевић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгомир Ел Мезени, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Срђан Бркић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 14.10.2021. године у 16 часова, у сали 61.

22.09.2021. године у  13 часова

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Јелена Динкић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Неуниформне хеликоидалне антене пред комисијом у саставу: др Антоније Ђорђевић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Весна Јавор, ванредни професор, Електротехнички факултет у Нишу, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 22.09.2021. године у 13 часова, путем видео конференцијске линије:

ЛИНК

20.09.2021. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Владан Дурковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој нових техничких рјешења и математичких модела за анализу производње фотонапонских електрана велике снаге пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Чедомир Зељковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Бањој Луци, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак  20.09.2021. године у 16 часова, у сали 61.

22.09.2021. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Никола Стојковић дипл.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Систем за надгледање поморског саобраћаја применом мреже изахоризонтских радара пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миљко Ерић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Перић, виши научни сарадник, Институт Влатаком, у  среду 22.09.2021. године у 16 часова, у сали 61.

24.09.2021. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Маја Грбић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија за оцену изложености људи електричном и магнетском пољу надземних електроенергетских водова заснована на резултатима мерења и прорачуна пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Ковачевић, научни саветник, Електротехнички институт Никола Тесла, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у  петак 24.09.2021. године у 15 часова, у сали 61.

15.09.2021. године у 10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Mаја Трумић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, студент докторских академских студија према Споразуму о заједничком менторству при изради докторске дисертације између Универзитета у Београду и Универзитета у Палерму (Италија),  презентовати своју докторску дисертацију под насловом: „Естимација крутости и адаптивно управљање код попустљивих робота”, у среду 15.09.2021. године у  10 часова, у сали 61.

03.09.2021. године у 10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милош Јевтић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Вишециљна оптимизација импулсне поворке у полупроводничком импулсном Доплер радару“ пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Зоговић, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Вељко Папић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 03.09.2021. године у 10 часова, у сали 61.

15.07.2021. године у  10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Стефан Костић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Предикција губитка корисника у мобилним телекомуникационим мрежама применом ненадгледаног машинског учења пред комисијом у саставу: др Мирјана Симић-Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Митић, редовни професор, Математички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 15.07.2021. године у 10 часова, у сали 61.

16.06.2021. године у  16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Ненад Поповић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методе за оцену електричне активности глатких мишића пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић,  редовни члан САНУ, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Јака Содник, редовни професор, Универзитет у Љубљани-Факултет за електротехнику, др Ненад Јовичић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Предраг Пејовић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Захарије Радивојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у среду 16.06.2021. године у 16 часова, у сали 61.

16.04.2021. године у  12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Жељко Недељковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација система за аутоматско препознавање говорних емоција пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александра Марјановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Перић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Драгана Шумарац-Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 16.04.2021. године у 12 часова, у сали 61.

19.03.2021. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Владислава Бобић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Систем за подршку одлучивању, евалуацију и праћење стања пацијената оболелих од неуродегенеративних болести пред комисијом у саставу: др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Поповић, редовни члан САНУ, др Владимир Костић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милица Ђурић Јовичић, виши научни сарадник, Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, у петак 19.03.2021. године у 12 часова, у сали 61.

17.03.2021. године у  13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маја Росић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Пасивни модел позиционирања у бежичним сензорским мрежама заснован на адаптивним хибридним хеуристичким алгоритмима пред комисијом у саставу: др Мирјана Симић  Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Лазовић, ванредни професор, Машински факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 17.03.2021. године у 13 часова, у сали 61.

15.03.2021. године у  13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће mr Ali Ramadan Ahmed Khalf бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај површинских процеса на струјно-напонску карактеристику органских соларних ћелија“, (енг. “The impact of surface processes on the current-voltage characteristic of organic solar cells“), пред комисијом у саставу: др Јована Гојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милица Гвозденовић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Наташа Ћировић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 15.03.2021. године у 13 часова, у сали 61.

18.02.2021. године у  15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милош Павковић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Побољшање перформанси прикупљања кориснички генерисаних садржаја на Вебу применом адаптивних интелигентних метода пред комисијом у саставу: др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Ковачевић, редовни професор, Грађевински факултет у Београду, у четвртак 18.02.2021. године у 15 часова, у сали 61.

11.02.2021. године у  15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Предраг Божовић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Процена дозе за очно сочиво у интервентним процедурама на основу дозиметра за цело тело применом метода експерименталне и рачунарске дозиметрије пред комисијом у саставу: др Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Станковић Петровић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, у четвртак 11.02.2021. године у 15 часова, у сали 61.

12.01.2021. године у 15 часова  

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Богдан Брковић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање вишефазних асинхроних машина уважавајући утицај засићења магнетског кола пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Емил Леви, редовни рофесор, Liverpool John Moores University, др Младен Терзић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Станковић, редовни професор, Cleveland State University, у уторак 12.01.2021. године у 15 часова, путем видео конференцијске линије: https://us02web.zoom.us/j/82775805165

2020. година

23.12.2020. године у 15 часова, Сала 62  

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Вук Батановић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Методологија решавања семантичких проблема у обради кратких текстова написаних на природним језицима са ограниченим ресурсима пред комисијом у саставу: др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Бојић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шеварац, ванредни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Дражен Драшковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 23.12.2020. године у 15 часова, у сали 62.

22.12.2020. године у 15 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милош Јањић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Калибрација дистрибуираног вишеканалног пријемног система бежичним путем пред комисијом у саставу: др Миљко Ерић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Ђурић, Distinguished  Professor, Department of Electrical and Computer Engineering Stony Brook University, NY, USA, др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александра Костић Љубисављевић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, у уторак 22.12.2020. године у 15 часова, у сали Рачунског центра.

18.12.2020. године у 16 часова, Сала 61  

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Душан Топаловић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа и моделовање електронских стања у HgTe наноструктурама пред комисијом у саставу: др Владимир Арсоски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Лукић, редовни рофесор, Машински факултет у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Рајовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 18.12.2020. године у 16 часова, у сали 61.

30.10.2020. године у 16 часова, Сала 61  

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Никола Баста, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефикасно рачунање Зомерфелдових интеграла у случају електрички великих структура у близини раздвојне површи две средине пред комисијом у саставу: др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Ћировић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Тасић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 30.10.2020. године у 16 часова, у сали 61.

26.10.2020. године у 14 часова, Сала 55  

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Иван Топаловић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Примена мултиканалне електромиографије у рехабилитацији пред комисијом у саставу: Дејан Б. Поповић, редовни професор у пензији, редовни члан САНУ, Београд, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љубица Константиновић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, др Надица Миљковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 26.10.2020. године у 14 часова, у сали 55.

20.10.2020. године у 15 часова, Сала 57  

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милана Милошевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Идентификација  говорника у условима емотивног говора пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Перић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, у уторак 20.10.2020. године у 15 часова, у сали 57.

16.10.2020. године у 14 часова, Сала 62  

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Димитрије Котур, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимално просторно и временско управљање потрошњом у електроенергетском систему са високим степеном пенетрације обновљивих извора енергије“ пред комисијом у саставу: Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андрија Сарић, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Јован Микуловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Савић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Стефанов, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 16.10.2020. године у 14 часова, Сала 61.

15.10.2020. године у 15 часова, Лола амфитеатар

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Томислав Рајић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нови приступ у реализацији подужне диференцијалне заштите надземних водова пред комисијом у саставу: др Зоран Стојановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелисавета Крстивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 15.10.2020. године у 15 часова, Лола амфитеатар.

14.10.2020. године у 16 часова, Сала 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Дејан Милошевић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нове технике за унапређење транзијентне стабилности активних дистрибутивних мрежа пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, ванредни профсор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Стефанов, ванредни професор,  Електротехнички факултет у Београду, у среду 14.10.2020. године у 16 часова, у сали 61.

14.10.2020. године у 12 часова, Лола сала 1

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Жељко Јанићијевић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Композитни резервоари са умреженим  хидрогелом поли(акрилне киселине) за контролисану доставу лекова путем неспецифичних електричних интеракција пред комисијом у саставу: др Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бојана Обрадовић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Магдалена Стевановић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 14.10.2020. године у 12 часова, Лола Сала 1.

13.10.2020. године у  13 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Страхиња Јанковић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Енергетски неутрални соларно напајани бежични сензорски чворови пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Поповић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Миловановић, доцент, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Рајовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 13.10.2020. године у 13 часова, у сали 55.

12.10.2020. године у  15 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Владимир Бечејац, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимална поставка синхрофазорских уређаја за обезбеђење потпуне тополошке опсервабилности применом методе Гребнерове базе пред комисијом у саставу: др Предраг Стефанов, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Савић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андрија Сарић, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Бранко Малешевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милка Потребић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 12.10.2020. године у 15 часова, у сали 55.

09.10.2020. године у 14 часова

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Милица Будимир, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Moдификaциja угљeничних нaнoкoмпoзитa eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм зa биoмeдицинску примeну“ пред комисијом у саставу: др  Милош Вујисић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Rabah Boukherroub, научни директор, Институт за електронику, микроелектронику и нанотехнологије (ИЕМН), Лил, Француска, др Милан Тадић, редовни професор,  Електротехнички факултет у Београду, др Биљана Тодоровић Марковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, др Amitav Sanyal,  редовни професор, Универзитет Богазици, Истанбул, др Здeнкo Шпитaлски, виши нaучни сaрaдник, Пoлимeрни Институт, Слoвaчкa aкaдeмиja нaукa, Брaтислaвa, у петак 09.10.2020. године у 14 часова, путем видео конференцијске линије:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a28919570044841a4b36fac14bd99c968%40thread.tacv2/1602144047415?context=%7b%22Tid%22%3a%221774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba%22%2c%22Oid%22%3a%22c11c3428-ef18-463f-8a24-13754a2161b6%22%7d

30.09.2020. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Никола Георгијевић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Откривање редног електричног лука у једносмерном колу фотонапонских система пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Костић, редовни професор,  Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Стојић, научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 30.09.2020. године у 15 часова, у сали 61.

14.09.2020. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Никола Георгијевић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Откривање редног електричног лука у једносмерном колу фотонапонских система“ пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Стојић, научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 14.09.2020. године у 15 часова, у сали 61. [Odbrana doktorske disertacije je odlozena]

28.07.2020. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће mr Asem Al-Hasaeri, бранити докторску дисертацију под насловом: Aдaптивнe тeхникe у систeмимa зa прaћeњe пoкрeтних циљeвa пред комисијом у саставу: др Жeљкo Ђурoвић, рeдoвни прoфeсoр, Електротехнички факултет у Београду, др Aлeксaндaр Рaкић, вaнрeдни прoфeсoр, Електротехнички факултет у Београду, др Mилaн Рaпaић, вaнрeдни прoфeсoр, Фaкултeт тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду, др Maриja Рaшajски, рeдoвни прoфeсoр, Електротехнички факултет у Београду, др Aлeксaндрa Maрjaнoвић, дoцeнт, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 28.07.2020. године у 12 часова, у сали 61.

08.07.2020. године у 14 часова, у сали 309

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Јелена Коцић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Аутономно одржање возила у коловозној траци анализом информација са визуелних сензора коришћењем неуралне мреже пред комисијом у саставу: др Ненад Јовичић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Перић, виши научни сарадник, Институт Влатаком, Београд, др Марко Барјактарoвић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 08.07.2020. године у 14 часова, у сали 309.

17.06.2020. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  мр Никола Славковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција промене састава и геометрије пута обрадом измерених параметара за потребе категоризације путне инфраструктуре“ пред комисијом у саставу: др Милан Бјелица,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Чеперић, доцент, Факултет електротехнике и рачунарства у Загребу, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у  среду 17.06.2020. године у 16 часова, у сали 61.

05.06.2020. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Mилица Исаковић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Генерисање екстероцепције при коришћењу миоелектричне протезе шаке применом електричне стимулације“ пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић, редовни професор у пензији, академик САНУ, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љубица Константиновић, редовни професор, Медицински факултет у Београду, у петак 05.06.2020. године у 12 часова, у сали 61.

05.06.2020. године у 9 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Милан Пајнић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Управљање меким прекидањем код двосмерног buck/boost претварача засновано на елементу са струјно регулисаним коефицијентом магнетне спреге пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Радивоје Ђурић доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Институт “Никола Тесла” у Београду, др Жељко Деспотовић, научни саветник, Институт Михајло Пупин у Београду, у петак 05.06.2020. године у 9 часова, у сали 61.

03.06.2020. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Иван Милосављевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Синтетизатор учестаности за интегрисане FMCW радарске сензоре у милиметарском таласном опсегу пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Грујић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Поповић-Божовић,  доцент, Електронски факултет у Београду, др Владимир Миловановић, доцент, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 03.06.2020. године у 14 часова, у сали 61.

02.06.2020. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Лука Перазић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Физички и функционални ефекти електронегативног гаса у трокомпонентној смеши радног гаса за детекцију јонизујућег зрачења помоћу Гајгер-Mилеровог бројача пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић,  доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милић Пејовић, доцент, Електронски факултет у Нишу, у уторак 02.06.2020. године у 13 часова, у сали 61.

02.06.2020. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава јавност да ће Никола Кржановић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испитивање активних електронских дозиметара у циљу хармонизације мерења оперативних дозиметријских величина у области заштите од зрачења “ пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић,  доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Оливера Цирај-Бјелац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Живановић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке “Винча“, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Виденовић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, у уторак 02.06.2020. године у 14 часова, у сали 61.

12.03.2020. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се Јован Цигановић, дипл. инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Дејство импулсног ласера на титанијумску мету: површински ефекти“ пред комисијом у саставу: др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Сташић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милош Момчиловић, научни сардник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 12.03.2020. године у 16 часова, у сали 61.

09.03.2020. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Миодраг Форцан, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Попречна диференцијална заштита двоструких надземних водова“ пред комисијом у саставу: др Зоран Стојановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелисавета Крстивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 09.03.2020. године у 18 часова, у сали 61.

27.01.2020. године у 10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Немања Којић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Оптимизација приступа подацима у објектно-релационом мапирању заснована на аутоматској денормализацији пред комисијом у саставу: др Драган Милићев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Бојић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Малков, ванредни професор, Математички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 27.01.2020. године у 10 часова, у сали 61.

2019. година

26.12.2019. године у 15 часова, у Microsoft сали 4, Рачунски центар

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Ненад Вукмировић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Кохерентна  директна локализација у дистрибуираним масивним вишеантенским системима пред комисијом у саставу: др Миљко Ерић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Ђурић, Distinguished Proffesor, Department of Electrical and Computer Engineering Stony Brook University, NY, USA, др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 26.12.2019. године у 15 часова, у Microsoft сали 4, Рачунски центар.

23.12.2019. године у 16 часова, у сали 57

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  мр Дејан Мисовић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Интелигентни систем за управљање саобраћајем базиран на примени фази логике пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Милић, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, др Милица Калић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Горан Квашчев, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у пoнедељак 23.12.2019. године у 16 часова, у сали 57.

22.11.2019. године у 13 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Небојша Војновић, мастер.инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена базисних функција вишег реда при процени облика металних и диелектричних објеката пред комисијом у саставу: др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 22.11.2019. године у 13 часова, у сали 64.

26.9.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  мр Срђан Бојичић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење метода за нумеричку симулацију звучног поља у просторијама пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Војновић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, Београд, у четвртак 26.9.2019. године у 17 часова, у сали 61.

25.9.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Наташа Штрбац Хаџибеговић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређена метода за одређивање рефлексионих особина коловозних површина мерењима на терену пред комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јована Гојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Драмлић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Трифуновић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 25.9.2019. године у 17 часова, у сали 61.

17.9.2019. године у 14.15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Немања Митровић, дипл. инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивач правца заснован на пасивној  вишеканалној детекцији електромагнетског сигнала пред комисијом у саставу: др Милан Поњавић, ванредни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, др Петар Лукић, редовни професор, Машински факултет у Београду, др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички фаакултет у Београду, у уторак 17.9.2019. године у 14.15 часова, у сали 61.

5.9.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драган Павловић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Еволуција плазма канала код тригерованих атмосферских пражњења пред комисијом у саставу:  др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Томислав Шекара, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, др Градимир Миловановић, члан Српске академије наука и уметности и др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у четвртак 5.9.2019. године у 17 часова, у сали 61.

4.9.2019. године у 17 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Неџад Хаџиефендић, бранити докторску дисертацију под насловом: Утицај лоших електричних  контаката на настанак почетног пожара и метода за њихово откривање у нисконапонским електричним инсталацијама пред комисијом у саставу:  др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Ђорђевић, научни саветник, Институт за за хемију, технологију и металургију у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Трифуновић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 4.9.2019. године у 17 часова, у сали 65.

30.8.2019. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Миленко Милићевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Појачавачи снаге у класи А са истовременим конјугованим прилагођењем и прилагођењем по снази при великим сигналима на излазном приступу“ пред комисијом у саставу: др Душан Грујић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Радивоје Ђурић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радић, доцент, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 30.8.2019. године у 18 часова, у сали 61.

10.7.2019. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Пуач, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање пробоја у гасовима Монте Карло техником пред комисијом у саставу: др Зоран Љ.Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у среду 10.7.2019. године у 15 часова, у сали 61.

8.7.2019. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Младен Остојић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Дигитална заштита синхроних генератора и мотора од испада из синхронизма и уласка генератора у моторни режим пред комисијом у саставу: др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Тасић, редовни професор, Електротехнички факултет у Нишу, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелисавета  Крстивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 8.7.2019. године у 12 часова, у сали 61.

27.6.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Јован Галић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: Препознавање мултимодалног говора засновано на статистичком приступу пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Војновић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 27.6.2019. године у 17 часова, у сали 61.

20.6.2019. године у 16 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће  Милош Јечменица, мастер.инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија оптималног пројектовања статорског намотаја шестофазних машина уз уважавање фреквенцијске зависности параметара и магнетског засићења пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, др Драган Михић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Младен Терзић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 20.6.2019. године у 16 часова, у сали 65.

19.6.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Павловић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција намерно изазваних промена у садржају слике, пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 19.6.2019. године у 17 часова, у сали 61.

11.6.2019. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Мрвић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроталасни филтри непропусници опсега учестаности са резонантним преградама у E и H равни таласовода пред комисијом у саставу: др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Злата Цветковић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у  уторак 11.6.2019. године у 17 часова, у сали 61.

30.5.2019. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Евалуација преосталог радног века енергетског трансформатора високог напона у радним условима пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Јанаћковић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду, у четвртак 30.5.2019. године у 16 часова, у сали 61.

24.5.2019. године у 17 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бојан Бањац, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Систем за аутоматско доказивање неких класа аналитичких неједнакости пред комисијом у саставу: др Бранко Малешевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Татјана Лутовац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Јаничић, редовни професор, Математички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ратко Обрадовић, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, у петак 24.5.2019. године у 17 часова, у сали 56.

10.5.2019. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Раде Божовић, дипл.инж.електротехнике,бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизован поступак за анализу спектра у когнитивном радију применом детектора енергије“ пред комисијом у саставу: др Мирјана Симић-Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Гордана Гардашевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Бањој Луци, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет  у Београду, др Предраг Иваниш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, упетак 10.5.2019. године у 18 часова, у сали 61.

18.4.2019. године у 16.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Крстић, мастер.инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Персонализовани програмски водичи за дигиталну телевизију“ пред комисијом у саставу: др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић-Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Чеперић, доцент, Факултет електротехнике и рачунарства у Загребу, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ирини Рељин, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 18.4.2019. године у 16.30 часова, у сали 61.

22.3.2019. године у 16.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Милан Павловић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Карактеризација  звучног поља у просторијама применом мултифракталне анализе пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Ана Гавровска, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 22.3.2019. године у 16.30 часова, у сали 61.

07.03.2019. године у 18.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Giuma Saleh Isa Abudagel, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: Експериментална карактеризација магнето-оптичких особина Фарадејевог кристала намењеног за конструкцију сензора магнетског поља“ пред комисијом у саставу: др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 07.03.2019. године у 18.30 часова, у сали 61.

07.03.2019. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Марко Батић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Софтверски систем за више-критеријумско планирање и управљање хибридном микро-мрежом“ пред комисијом у саставу: др Сања Вранеш, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, научни сарадник, Институт „Михајло Пупин, Београд“, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 07.03.2019. године у 16 часова, у сали 61.

11.2.2019. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маријана Терзић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Одређивање топлотне проводности слабо проводних чврстих материјала методом једностране заштићене топле плоче пред комисијом у саставу: др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Милошевић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у пoнедељак 11.2.2019. године у 16 часова, у сали 61.

2018. година

21.12.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Спасоје Мирић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Метод за рачунарски ефикасну симулацију енергетских претварача заснован на моделу стања и суперпозицији прекидачких ефеката“ пред комисијом у саставу: др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Вукосавић,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, у петак  21.12.2018. године у 17 часова, у сали 61.

18.12.2018. године у 14 часова, у сали 55

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   кандидат Никола Јовалекић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Побољшање перформанси бежичних примопредајника заснованих на LoRa модулацији пред комисијом у саставу: др Вујо Дрндаревић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јевтић, доцент, Саобраћајни факултет у Београду, др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак  18.12.2018. године у 14 часова, у сали 55.

7.12.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће кандидат Mohamed Jannat, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа оптималне снаге и локације оточних батерија кондензатора у активним дистрибутивним мрежама пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Чедомир Зељковић,  доцент, Електротехнички факултет у Бања Луци, др Никола Рајаковић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Савић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак  7.12.2018. године у 16 часова, у сали 61.

6.11.2018. године у 15 часова, у сали 41

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Alaulddin Adel Hamoodi Alblа, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Eлектричне машине у ваздухопловству - Надгледање загревања у току рада без давача температуре пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда,  виши научни сарадник, Институт „Никола Тесла“, Београд, у уторак 6.11.2018. године у 15 часова, у сали 41.

28.9.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Степанић, бранити докторску дисертацију под насловом: Унапређење поступка заштићене топле плоче за одређивање топлотне проводности термоизолационих материјала пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Милошевић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду у петак 28.9.2018. године у 17 часова, у сали 61.

28.9.2018. године у 16.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Дражен Драшковић, мастер. инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Софтверски систем за учење и примену алгоритама вештачке интелигенције пред комисијом у саставу: др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шеварац, доцент, Факултет организационих наука у Београду, др Предраг Тадић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у петак 28.9.2018. године у 16.30 часова, у сали 56.

28.9.2018. године у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Зоран Бабовић, дипл.инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: Семантичка интеграција сензорских мрежа пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Јелица Протић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Малков, ванредни професор, Математички факултет у Београду, у петак 28.9.2018. године у 12 часова, у сали 61.

18.9.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Мајда Петрић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање позиције мобилних корисника у јавним мобилним системима коришћењем метода заснованих на Support Vector Machine алгоритмима пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, научни сарадник, Институт Михајло Пупин, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Симић Пејовић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 18.9.2018. године у 17 часова, у сали 61.

13.9.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бориша Јовановић, дипл.инж. рачунарске технике и информатике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефикасан механизам криптографске синхронизације у алгоритмима селективног шифровања мултимедијалних система нове генерације пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др  Павле Вулетић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Владан Девеџић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, у четвртак 13.9.2018. године у 16 часова, у сали 61.

10.9.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Драшко Фурунџић, бранити докторску дисертацију под насловом: Oцена квалитета артикулације гласова српског језика применом неуронских мрежа“ пред комисијом у саставу: др Срђан Станковић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шарић, научни саветник, Центар за унапређење животних активности, Београд, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, у понедељак 10.9.2018. године у 17 часова, у сали 61.

9.7.2018. године у 17 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Данка Стојановић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Простирање електромагнетних таласа кроз хиралне метаматеријале у терахерцном фреквентном опсегу пред комисијом у саставу: др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Петра Беличев, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 9.7.2018. године у 17 часова, у сали 61.

9.7.2018. године у 14 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драгомир Ел Мезени, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Локални оператор за репродукцију слика широког динамичког опсега уз очување детаља пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 9.7.2018. године у 14 часова, у сали 61.

5.7.2018. година у 14 часова у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Владисав Јелисавчић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Структуирано учење над великим подацима засновано на вероватносним графовским моделима“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић,редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић,редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Митић, ванредни професор, Математички факултет у Београду у четвртак 5.7.2018. године у 14 часова, у сали 61.

4.7.2018. године у 10 часова у сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Томић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Дворучна роботска манипулација инспирисана људским вештинама“ пред комисијом у саставу: др Коста Јовановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, dr Christine Chevallereau, научни директор, CNRS, Le Laboratoire des Sciences du Numerique de Nantes-LS2N, Францускадр Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Yannick Aoustin, редовни професор Universite de Nantes, Француска, др Philippe Fraisse, редовни професор, Universite de Montpellier, Француска, у среду 4.7.2018. године у 10 часова, у сали 61.

19.6.2018. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ћемр Бранко Марковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа обележја у говорном сигналу за потребе препознавања мултимодалног говорапред комисијом у саставу:др Миомир Мијић,редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић,ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, Београд у уторак 19.6.2018. године у 14 часова, у сали 61.

15.6.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Ангелина Тотовић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање полупроводничких  оптичких појачавача за примене у оптичким приступним мрежама пред комисијом у саставу: др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Шошкић, редовни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, др Наташа Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Крстић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 15.6.2018. године у 16 часова, у сали 61.

8.6.2018. године у 11 часова, у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће    Марко Опачић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Раздвајање фаза на наноскали у суперпроводницима на бази гвожђа коришћењем Раманове спектроскопије пред комисијом у саставу: др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду у петак 8.6.2018. године у 11 часова, у сали 62.

7.6.2018. године у 16 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Mилош Бјелић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа угаоне расподеле инцидентне енергије спољашње буке применом микрофонског низа пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Љиљана Брајовић, ванредни професор, Грађевински факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Меркле, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у четвртак 7.6.2018. године у 16 часова, у сали 65.

6.6.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Никола Вуковић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Рискен-Нумедал-Грахам-Хакен нестабилности и само-пулсирање у квантним каскадним ласерима“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду у среду 6.6.2018. године у 17 часова, у сали 61.

4.6.2018. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Крнета, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Функције базиса ултра високог реда и сингуларне функције базиса у анализи аксијално симетричних металних структура пред комисијом у саставу: др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милан Илић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Тасић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 4.6.2018. године у 18 часова, у сали 61.

19.04.2018. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Mиољуб Нешић, мастер.инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој техника за решавање инверзног фотоакустичког проблема пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободанка Галовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, др Владимир Арсоски,  доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 19.04.2018. године у 17 часова, у сали 61.

12.3.2018. године у 15 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Mohamed Marouf, дипл.инж., бранити докторску дисертацију под насловом: Апроксимација и адаптивно смањење високофреквентног шума у ЕКГ сигналима пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду,  др Миодраг Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Поповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 12.3.2018. године у 15 часова, у сали 55.

07.03.2018. године у 15.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Софија Спасојевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Квантитативна анализа покрета у рехабилитацији неуролошких поремећаја коришћењем визуелних и носивих сензора пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Jose Santos-Victor, редовни професор, Универзитет у Лисабону-Високи технички Институт, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин у Београду, др Jorge Marques, редовни професор, Универзитет у Лисабону-Високи технички Институт, др Luis Alexandre, редовни професор, Универзитет Beira Interior, у среду 07.03.2018. године у 15.30 часова, у сали 61.

14.2.2018. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Јелена Томић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Примена soft computing техника за предвиђање нивоа буке друмског саобраћаја, пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Шошкић, редовни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 14.2.2018. године у 16 часова, у сали 61.

13.2.2018. године у 15 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милета Жарковић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: Мониторинг и дијагностика разводног постројења на бази фази модела стања високонапонске опреме, пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ранковић, ванредни професор, Факултет технчких наука у Чачку, др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 13.2.2018. године у 15 часова, у сали 59.

2017. година

29.12.2017. године у 11 часова, у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Сања Вујновић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција стања ротационих актуатора заснована на анализи акустичких сигнала пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Перић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бебић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 29.12.2017. године у 11 часова, у сали 62.

22.12.2017. године у 18 часова, у сали 104

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће   Слободан Тодосијевић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој фотоакустичког мерног система за термичку карактеризацију танких узорака пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Слободанка Галовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, др Пеђа Михаиловић,  ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Шошкић, редовни професор, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 22.12.2017. године у 18 часова, у сали 104.

23.11.2017. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Филип Пантелић, дипл.инж., бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа корелације између механичких и акустичких особина контрабаса“ пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, мр Јелена Матић, ванредни професор, Шумарски факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 23.11.2017. године у 14 часова, у сали 61.

16.11.2017. године у 13 часова, у сали 310

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелена Смиљанић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испитивање својстава комплексних мрежа са дискретном динамиком“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, Институт за физику, Београд, др Марија Рашајски, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, Београд, у четвртак 16.11.2017. године у 13 часова, у сали 310.

27.10.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Љубинко Кевац, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање и управљање кабловски вођеним роботским системима“ пред комисијом у саставу: др Александар Ракић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Филиповић, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин, Београд, у петак 27.10.2017. године у 16 часова, у сали 61.

25.10.2017. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ђорђе Гроздић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена неуралних мрежа у препознавању шапата“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Беогрaду, у среду 25.10.2017. године у 14 часова, у сали 61.

13.10.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Марјановић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “ Управљање температурном расподелом у котловима термоенергетских система на бази extremum seeking стратегије“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Крстић, редовни професор, University of California, San Diego, USA др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Тадић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 13.10.2017. године у 16 часова, у сали 61.

9.10.2017. године у 15 часова, у сали 1, Лола

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бранка Стојановић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Раздвајање преклопљених отисака прстију базирано на технологији машинског учења“ пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Томашевић, научни сарадник, Институт Михајло Пупин, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 9.10.2017. године у 15 часова, у сали 1, Лола.

9.10.2017. године у 18 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Матија Штрбац, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити ,докторску дисертацију под насловом: “Развој компјутерске визије за управљање функционалном електричном стимулацијом“ пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић, члан САНУ, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Игор Тартаља, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Јовичић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Поповић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду у понедељак 9.10.2017. године у 18 часова, у сали 59.

29.9.2017. године у 17 часова, у сали 62

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драган Михић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Прекидачки релуктантни мотори са биполарним струјама“ пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, виши научни сарадник, Институт Никола Тесла у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Деспотовић, виши научни сарадник, Институт Михајло Пупин у Београду, у петак 29.9.2017. године у 17 часова, у сали 62.

29.9.2017. године у 13 часова, у сали 76

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Младен Бањанин, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Заштита надземних водова од атмосферских пренапона у екстремним условима“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 29.9.2017. године у 13 часова, у сали 76.

7.9.2017. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ненад Мунић, дипл.инж., бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање карактеристика електромагнетске емисије уређаја мерених у Фарадејевом кавезу помоћу технике обраде ретких сигнала“ пред комисијом у саставу:др Марија Стевановић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ковачевић, научни сарадник, Технички опитни центар, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 7.9.2017. године у 17 часова, у сали 61.

4.9.2017. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Урош Ралевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Наноскопија и примене дводимензионалних и квази дводимензионалних система“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 4.9.2017. године, у 15 часова, у сали 61.

23.8.2017. године у 11 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Александра Лекић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Стабилно прекидачко управљање DC-DC конверторима“ пред комисијом у саставу: др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Костић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Душан Стипановић, associate professor, University of Illinois, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 23.8.2017. године у 11 часова, у сали 56.

30.6.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маријана Гавриловић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Узајамно дејство кавитационог мехура и зрачења плазме код пробоја индукованог једним ласерским импулсом на мети у течности“ пред комисијом у саставу: др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марко Цвејић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, у петак 30.6.2017. године у 16 часова, у сали 61.

18.5.2017. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Мишић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређења система за детекцију плагијаризма у изворном програмском коду“ пред комисијом у саставу: др Јелица Протић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Eлектротехнички факултет у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Обрадовић, редовни професор у пензији, Рударско-геолошки факултет у Беогарду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 18.5.2017. године у 15 часова, у сали 61.

11.5.2017. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Илија Попадић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена технике формирања слика проширеног динамичког опсега у мониторингу лоше осветљене сцене“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељен Трповски, ванредни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, др Марко Барјактаровић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 11.5.2017. године у 16 часова, у сали 61.

11.5.2017. године у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Горан Савић бранити докторску дисертацију под насловом: “Хардверска реализација брзог декодера компримоване слике са минималним захтеваним ресурсима“ пред комисијом у саставу: др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Лутовац, редовни професор, Технички факултет-Универзитет Сингидунум, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Поњавић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 11.5.2017. године у 18 часова, у сали 61.

12.4.2017. године у 14 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Срђан Бркић, мастер инж. електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Декодовање кодова са малом густином провера парности у присуству грешака у логичким колима“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александра Смиљанић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бане Васић, редовни професор, University of Arizona, Department of ECE , др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Ђорђевић, ванредни професор, Електронски факултет у Нишу, у среду 12.4.2017. године у 14 часова, у сали Рачунског центра.

21.3.2017. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Маја Лутовац Бандука бранити докторску дисертацију под насловом: “Софтверски систем за даљинско управљање и надзор робота базиран на Андроид оперативном систему и бежичној комуникацији“ пред комисијом у саставу: др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Квргић, виши научни сарадник, Лола институт, др Коста Јовановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Вељко Поткоњак, редовни професор, Факултет информационих технологија, Метрополитан универзитет у Београду, у уторак 21.3.2017. године, у 15 часова, у сали 61.

10.3.2017. године, у 18 часова, у Лабораторији 25 Павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Королија бранити докторску дисертацију под насловом: “Убрзавање извршавања временски захтевних софтверских апликација конфигурисањем наменског хардвера у време извршавања програма на вишепроцесорским рачунарима“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Цветановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Захарије Радивојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Поњавић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 10.3.2017. године, у 18 часова, у Лабораторији 25 Павиљона Рашовић.

2.3.2017. године у 18 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милан Жежељмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање и оптимизација транспортних процеса у савременим наноелектронским уређајимa“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Игор Станковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Јован Радуновић редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Малешевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 2.3.2017. године у 18 часова, у сали 56.

17.2.2017. године у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Бранко Буквићмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Реконфигурабилни и подесиви ефикасни појачавачи снаге за предајнике телекомуникационих уређајa“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, Електротехнички факултет у Београду, др Ђурађ Будимир, reader, University of Westminster, London, UK, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 17.2.2017. године у 17 часова, у сали 61.

08.02.2017. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Срђан Марјановићмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Монте Карло симулација транспорта позитрона у реалним системима испуњеним гасом“ пред комисијом у саставу: др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Братислав Иричанин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 8.2.2017. године, у 14 часова, у сали 61.

19.1.2017. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Младеновић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Електронска својства оргaнских полупроводника на границама домена“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Витомир Милановић, професор емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 19.1.2017. године, у 17 часова, у сали 61.

2016. година

21.10.2016. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Немања Лучић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Пропагација светлости у детерминистичким апериодичним низовима таласовода“ пред комисијом у саставу: др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 21.10.2016. године, у 17 часова, у сали 61.

30.9.2016. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Данијела Аранђић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај параметара експозиције и технике снимања на пацијентну дозу и квалитет слике у компјутеризованој томографији“ пред комисијом у саставу: др Оливера Цирај-Бјелац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ружица Максимовић, ванредни професор, Медицински факултет у Беогрaду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 30.9.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

29.9.2016. године у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Србољуб Станковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Експериментална карактеризација и Монте Карло симулација дозиметријских параметара МОСФЕТ структуре у пољима јонизујућег зрачења“пред комисијом у саставу: др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Матовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.9.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

29.9.2016. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Срђан Тадић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање трајекторије возила при судару употребом интегрисаног система сателитске и инерцијалне навигације “ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Дукић, редовни професор, Универзитет Сингидунум-Технички факултет, др Стевица Граовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.9.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

29.9.2016. године у 10 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Обрадов, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Плазмонске структуре за побољшање полупроводничких инфрацрвених детектора“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Катарина Радуловић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 29.9.2016. године, у 10 часова, у сали 61.

28.9.2016. године, у 15 часова, у сали 65

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Горан Добрић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Мониторинг и дијагностика стања металоксидних одводника пренапона на бази анализе струје одвођења при радном напону мреже“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, научни сарадник, Електротехнички институт Никола Тесла у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у среду 28.9.2016. године, у 15 часова, у сали 65.

27.9.2016. године, у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Горан Ђукић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Робусна обрада сигнала у електроенергетским системима“пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Чукарић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, др Предраг Стефанов, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 27.9.2016. године, у 12 часова, у сали 61.

27.9.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Александар Недић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација конструктивних параметара енергетских нискофреквентних пригушница“ пред комисијом у саставу: др Зоран Лазаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Јанда, научни сарадник, Институт Никола Тесла у Београду, у уторак 27.9.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

23.9.2016. године, у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Игор Икодиновић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија за анализу перформанси DRAM меморија са тачношћу на нивоу циклуса“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Живковић, Математички факултет у Београду, у петак 23.9.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

23.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драгана Тошић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Синтеза и карактеризација графенских нанотрака“ пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Марковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Биљана Тодоровић Марковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 23.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

23.9.2016. године, у 11 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Алексеј Аврамовић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нискодимензионални просторно-текстурални дескриптори мултиспектралних слика“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зденка Бабић, редовни професор, Електротехнички факултет у Бања Луци, др Миодраг Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Рисојевић, доцент, Електротехнички факултет у Бања Луци, у петак 23.9.2016. године, у 11 часова, у сали 61

12.9.2016. године, у 8 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Јована Вулета Радоичић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Управљање мрежним услугама и ресурсима у федеративним мрежним окружењима“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Павле Вулетић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Станисављевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 12.9.2016. године, у 8 часова, у сали 61.

7.9.2016. године, у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Jiana Jarrouj, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: „Анализа перформанси когнитивних телекомуникационих система са контролисаним нивоом интерференције и несавршеном проценом стања у каналу“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Весна Благојевић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Малнар, доцент, Саобраћајни факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехни факултет у Београду, у среду 7.9.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

6.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Зоран Ђорђевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Метод детекције објеката са малом рефлексијом и великом флуктуацијом на радарској слици“ пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Стевица Граовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жарко Барбарић, редовни професор, Државни универзитет у Новом Пазару, др Вељко Папић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Миљко Ерић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 6.9.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

2.9.2016. године, у 18 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Данко Бошњаковићмастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање гасних детектора честица високих енергија применом технике електронских ројева“ пред комисијом у саставу: др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 2.9.2016. године, у 18 часова, у сали 59.

30.8.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дејан Вељковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање механичког напрезања у полупроводничким наноструктурама “ пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Поповић Божовић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 30.8.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

14.7.2016. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Младен Копривица, бранити докторску дисертацију под насловом: “Повећање ефикасности метода за мерење интензитета електричног поља у околини базних станица јавних мобилних система“ пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, Милош Бореновић, научни сарадник, TeleSign, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 14.7.2016. године, у 17 часова, у сали 141 Грађевинског факултета.

12.7.2016. године, у 12 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Јован Поповић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење метода за процену напора у софтверским пројектима“ пред комисијом у саставу: др Драган Бојић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вељко Милутиновић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, у уторак 12.7.2016. године, у 12 часова, у сали 61.

7.7.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ружица Билибајкић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Препознавање артикулационо-акустичких одступања гласова у патолошком говору“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Шарић, научни саветник, Центар за унапређење животних активности, Београд, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Мишко Суботић, научни сарадник, Центар за унапређење животних активности, Београд, у четвртак 7.7.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

5.7.2016. године, у 16 часова, у соби 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Немања Нинковић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Нова решења за побољшање квалитета сервиса у интрадоменском и интердомеснком мрежном окружењу “ пред комисијом у саставу: др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Стојановић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, у уторак 5.7.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

1.7.2016. године у 14 часова

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Димитрије Бујаковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “ Експертски систем за праћење и препознавање циљева у окружењу извиђачких радара“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миленко Андрић, ванредни професор, Универзитет одбране у Београду, др Стевица Граовац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Дикић, ванредни професор, Универзитет одбране у Београду, у петак 1.7.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

30.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Сања Антић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електромеханичким системима“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Бјекић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, др Радојка Крнета, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 30.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

29.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Емилија Кисић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Примена Т² контролних дијаграма и скривених Марковљевих модела на предиктивно одржавање техничких система“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Денић, редовни професор,Електронски факултет у Нишу, др Горан Квашчев, доцент, Електротехни факултет у Београду, др Предраг Тадић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 29.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

29.6.2016. године, у 11 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Никола Бежанић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “ Модел имплементације сервисно оријентисаних мрежа паметних претварача“ пред комисијом у саставу: др Иван Поповић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Лутовац, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Александар Ракић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у среду 29.6.2016. године, у 11 часова, у сали 61.

28.6.2016. године, у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милош Петровић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испитивање композитних материјала помоћу уграђених фиберoптичких сензора приликом удара контролисаном енергијом“ пред комисијом у саставу: др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Весна Радојевић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Елазар, ванредни професор, Државни универзитет у Новом Пазару, у уторак 28.6.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

27.6.2016. године, у 17.30 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Татјана Кеча, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање и дизајн оптичких резонатора у интегрисаној силицијумској технологији“ пред комисијом у саставу: др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Машановић, reader, University of Southampton, др Јован Радуновић, редовни професор у пензији, Електротехни факултет у Београду, др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 27.6.2016. године, у 17.30 часова, у сали 61.

27.6.2016. године, у 15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Александра Грујић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање зоне заштите високонапонског постројења од директног атмосферског пражњења“ пред комисијом у саставу: др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ранковић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, у понедељак 27.6.2016. године, у 15 часова, у сали 61.

24.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ивана Јокић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Адсорпционо – десорпциони шум и временски одзив МЕМС хемијских и биолошких сензора“ пред комисијом у саставу: др Зоран Ђурић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ, др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Петар Матавуљ, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Дукић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 24.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

10.6.2016. године у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Малиша Алимпијевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај еквивалентне температуре Максвеловог спектра гаса слободних електрона на пробој гасова при малим вредностима притиска и међуелектродног растојања“ пред комисијом у саставу: др Јован Цветић, редовни пофесор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду у петак 10.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

9.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милош Франтловић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење интелигентних индустријских мерних инструмената са МЕМС сензорима“ пред комисијом у саставу: др Срђан Станковић, проф. емеритус, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Горан Стојановић, редовни професор, Факултет техничких наука у Београду, у четвртак 9.6.2016. године, у 13 часова, у сали 61.

2.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Драган Танасковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Наноплазмонски метаматеријали за нову генерацију хемијских, биохемијских и биолошких сензора“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Катарина Радуловић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију и др Немања Чукарић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 2.6.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

30.5.2016. године, у 14.30 часова, у сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ива Бабићдипл. инж. електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање утицаја временског профила соларног зрачења на ефекте рада фотонапонских система у електроенергетском систему“пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владица Мијаиловић, редовни професор, Факултет техничких наука у Чачку, др Иван Шкокљев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Микуловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 30.5.2016. године, у 14.30 часова, у сали 59.

25.05.2016. године у 18 часова у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Марко Росић бранити докторску дисертацију под насловом: “Редукција таласности код директне контроле момента асинхроног мотора применом компаратора са више нивоа“ пред комисијом у саставу: др Милан Бебић, доцент, др Слободан Вукосавић, редовни професор, др Борислав Јефтенић, редовни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару, др Александар Ракић, доцент, др Мирослав Бјекић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу – ФТН Чачак, у среду, 25.05.2016. године у 18 часова, у сали 61.

20.05.2016. године у 14 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Нада Вучијак, бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритам за одређивање фазне разлике синусних сигнала ниских учестаности“ пред комисијом у саставу: др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Стојановић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Ракић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 20.05.2016. године у 14 часова, у сали 61.

13.05.2016. године у 16 часова, у сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Владимир Ковачевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Естимација покрета у видео секвенцама прилагођена алгоритмима за повећање броја слика у секунди“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Бјелица, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 13.05.2016. године у 16 часова, у сали 57.

12.05.2016. године у 16 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Коста Јовановић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделирање и управљање антропомиметичког робота са антагонистичким погонима у контактним и бесконтактним задацима“ пред комисијом у саставу: др Вељко Поткоњак, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирјана Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд, др Alin Albu-Schäffer, редовни професор, Технички Универзитет у Минхену, Институт за роботику и мехатронику, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 12.05.2016. године у 16 часова, у сали 61.

10.05.2016. године, у 17 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Божимир Мишковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Повећање броја HD програма у мултиплексима DVB-T2 система“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александар Нешковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Жељен Трповски ванредни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, дрМилан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Мирослав Лутовац, Универзитет Сингидунум, у уторак 10.05.2016. године, у 17 часова, у сали 61.

21.4.2016. године, у 16.15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Omran Al-Rasheed, дипл. инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритми декодовања мале комплексности погодни за примену у асиметричним криптосистемима“ пред комисијом у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Чича, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Горан Ђорђевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу-Електронски факултет, др Александра Смиљанић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Марија Рашајски, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у четвртак 21.4.2016. године, у 16.15 часова, у сали 61.

21.4.2016. године, у 14 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Илија Батас Бјелић бранити докторску дисертацију под насловом: “Спрегнута метода за оптимално планирање одрживих енергетских система на бази симулација“ пред комисијом у саставу: др Никола Рајаковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Иван Шкокљев, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Милун Бабић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу-Факултет инжењерских наука, др Невен Дуић, редовни професор, Свеучилиште у Загребу-Факулет стројарства и бродоградње, др Горан Квашчев, доцент, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 21.4.2016. године, у 14 часова, у сали 55.

19.4.2016. године, у 12.15 часова, у сали 55

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ива Салом, бранити докторску дисертацију под насловом: “Анализа акустичких карактеристика звука звона“ пред комисијом у саставу: др Миомир Мијић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Борис Деспот, редовни професор, Факултет драмских уметности у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 19.4.2016. године, у 12.15 часова, у сали 55.

25.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Јован Трифуновић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методологија за уважавање несавршеног контакта између електрода и тла при прорачуну отпорности распростирања контурних уземљивача“пред комисијом у саставу: др Миомир Костић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Саламон, ванредни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Златан Стојковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 25.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56.

18.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Крстић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Статичке и динамичке карактеристике инјекционо синхронизованих Фабри-Перо ласерских диода“ пред комисијом у саставу: др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Јасна Црњански, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Јован Радуновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча и др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 18.3.2016. године, у 17.30 часова, у сали 56.

4.3.2016. године, у 12 часова, у сали 15 Павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Невена Здјеларевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефекти јонизујућег зрачења у фазно променљивим меморијама“ пред комисијом у саставу: др Милош Вујисић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранислав Вулевић, научни сарадник, Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 4.3.2016. године, у 12 часова, у сали 15 Павиљона Рашовић.

25.2.2016. године, у 16.30 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелена Станковић Петровић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Спектрометрија фотонског зрачења у радиолошком опсегу енергија помоћу CdTe детектора“ пред комисијом у саставу: др Предраг Маринковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Јован Цветић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ђорђе Лазаревић, научни сарадник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке Винча, др Оливера Цирај-Бјелацванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винчадр Ковиљка Станковић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет у четвртак 25.2.2016. године, у 16.30 часова, у сали 61.

22.2.2016. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драган Ристић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Карактеризација текстуре импулсног одзива просторија применом мултифракталне анализе“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Миомир Мијић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Драган Кандић, редовни професор, Универзитет у Београду-Машински факултет, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Јелена Ћертић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у понедељак 22.2.2016. године, у 17 часова, у сали 61.

19.2.2016. године, у 11 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Звонко Радосављевић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Придруживање података Сингеровим меморијским филтром за праћење покретних циљева у густом клатеру“ пред комисијом у саставу: др Бранко Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Миодраг Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Бојан Зрнић, редовни професор, Универзитет одбране –Војна академија ВС, др Стевица Граовац, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Горан Дикић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Војна академија ВС, у петак 19.2.2016. године, у 11 часова, у сали 61.

18.2.2016. године у 12 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Лазар Карбунар бранити докторску дисертацију под насловом: “ Утицај динамичке поларизације на интеракцију наелектрисаних честица са угљеничним наноцевима у двофлуидном хидродинамичком моделу“ пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Душко Борка, виши научни сарадник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке Винча, др Владимир Арсоски, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Иван Радовић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Милан Поњавић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у четвртак 18.2.2016. године, у 12 часова, у сали 61.

17.2.2016. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Станко Јанковић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Алгоритми за унапређење конвергенције у прорачуну токова снага на великим симулационим моделима“ пред комисијом у саставу: др Никола Рајаковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Иван Шкокљев, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Андрија Сарић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, др Дејан Тошић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Предраг Стефанов, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у среду 17.2.2016. године, у 16 часова, у сали 61.

12.2.2016. године, у 14 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Душка Клеут, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Раманска спектроскопија високодефектних угљеничних наноматеријала“ пред комисијом у саставу: др Дејан Раковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Марковић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Биљана Тодоровић Марковић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт за нуклеарне науке Винчадр Милош Вујисић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у петак 12.2.2016. године, у 14 часова, у сали 61.

14.1.2016. године, у 17 часова у Сали Рачунског центра

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Крајновић бранити докторску дисертацију под насловом: “Процена максималне расположивости сложених телекомуникационих мрежа методом линеарне сегментне апроксимације“, пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Зоран Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Будимир Ђурађ, readerUniversity of Westminster, London, UK, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 14.1.2016. године, у 17 часова у Сали Рачунског центра, Електротехничког факултета у Београду.

2015. година

25.12.2015. године, у 10 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Радомир Јаковљевић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Паралелни меморијски подсистеми за примену у обради слике и видеа у мобилним уређајима“ пред комисијом у саставу: др Драган Милићев, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Душан Старчевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Мило Томашевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у петак 25.12.2015. године, у 10 часова, у сали Рачунског центра.

25.12.2015. године, у 14 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Саша Стојановић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Процена сличности процедура у бинарном коду“ пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Захарије Радивојевић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ненад Митић, ванредни професор, Математички факултет у Београду, др Драган Бојић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Милош Цветановић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет у петак 25.12.2015. године, у 14 часова, у сали 61.

24.12.2015. године, у 14 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драшко Машовић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Унапређење метода за прорачун звучне изолације у зградама“ пред комисијом у саставу: др Драгана Шумарац Павловић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Миомир Мијић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ана Радивојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Архитектонски факултет у Београду, др Јелена Ћертић, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у четвртак 24.12.2015. године, у 14 часова, у сали 61.

24.12.2015. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Ана Радосављевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Простирање светлости кроз комплексне системе спрегнутих таласовода“ пред комисијом у саставу: др Љупчо Хаџиевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Јелена Радовановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Витомир Милановић, професор емеритус, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Горан Глигорић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет у четвртак 24.12.2015. године, у 16 часова, у сали 61.

17.12.2015. године, у 14.30 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Никола Попов, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање температуре и отпорности намотаја ротора асинхроне машине на основу анализе статорских напона и струја“ пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Дарко Марчетић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Миодраг Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 17.12.2015. године, у 14.30 часова, у сали 61.

17.12.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Слободан Савић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Закривљени континуално нехомогени и неизотропни коначни елементи вишег реда за великодоменско електромагнетско моделовање“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Антоније Ђорђевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Драган Олћан, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 17.12.2015. године, у 17 часова, у сали 61.

10.12.2015. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Миодраг Маловић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Развој и анализа сензорског система за мерење вибрација грађевинских објеката“ пред комисијом у саставу: др Томислав Шекара, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Љиљана Брајовић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Грађевински факултет, др Слободан Петричевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Марко Барјактаровић, доцент, Универзитет у Београду–Електротехнички факултет, у четвртак 10.12.2015. године, у 16 часова, у сали 61.

03.12.2015. године, у 16 часова у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Владимир Шиљкут, дипломирани инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Управљање потрошњом у интелигентним енергетским мрежама са варијабилном производњом“, пред комисијом у саставу: др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Иван Шкокљев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Тасић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Предраг Стефанов, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Жељко Ђуришић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 03.12.2015. године, у 16 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

02.11.2015. године, у 19 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Марија Пунт бранити докторску дисертацију под насловом: “Интеракција човек-рачунар у интегрисаном окружењу дигиталних ТВ пријемника, мобилних уређаја и интернета “ пред комисијом у саставу: др Јован Ђорђевић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Бошко Николић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Мирослав Дукић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, Београд, др Мило Томашевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Никола Теслић, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, у понедељак 02.11.2015. године, у 19 часова, у сали Рачунског центра.

29.10.2015. године у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Aмела Зековић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Фрактална и мултифрактална карактеризација 3D видео формата“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Миомир Мијић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Андреја Самчовић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, др Марко Барјактаровић, доцент, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Драгана Шумарац-Павловић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 29.10.2015. године у 16 часова, у сали 61.

28.09.2015. године, у 13 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Јелисавета Крстивојевић, дипл. инж. електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Дигитална заштита енергетских трансформатора од унутрашњих кварова“ пред комисијом у саставу: др Миленко Ђурић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Јован Микуловић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Драган Тасић, редовни професор, Универзитет у Нишу– Електронски факултет, др Зоран Стојановић, доцент, Универзитет у Београду –Електротехничку факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у понедељак 28.10.2015. године, у 13 часова, у сали Рачунског центра.

14.09.2015. године, у 16 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Mилка Јаковљевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Проучавање плазмонских наноструктура коришћењем спектроскопске елипсометрије“ пред комисијом у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, Универзитет у Београду-Институт за физику, др Јелена Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, др Горан Исић, научни сарадник, Универзитет у Београду – Институт за физику, др Милка Потребић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у понедељак 14.09.2015. године, у 16 часова, у сали 61.

11.9.2015. године, у 16 часова у Сали 70

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дарко Шошић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Методе одређивања расположивог преносног капацитета у високонапонским преносним мрежама електроенергетског система“ пред комисијом у саставу: др Иван Шкокљев, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Нинел Чукалевски, научни саветник, Институт Михајло Пупин у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Стефанов, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 11.9.2015. године, у 16 часова у Сали 70, Електротехничког факултета у Београду.

14.07.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Ненад Јевтић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Аутоматска конфигурација дистрибуираних мерних система коришћењем електронских спецификација сензора“ пред комисијом у саставу: др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Милан Прокин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгутин Костић, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду, др Предраг Пејовић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Беогарду, понедељак 14.7.2015. године, у 17 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

13.07.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Mарија Антић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација неблокирајућих пакетских мрежа употребом практичног протокола за рутирање са балансирањем саобраћаја“ пред комисијом у саставу: др Александра Смиљанић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ирини Рељин, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драгана Перић, научни сарадник, Влатаком д.о.о, Београд, др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 13.7.2015. године, у 17 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

9.7.2015. године, у 16 часова, у Сали 59

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Mладен Терзић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Пројектовање асинхроних машина са малом инерцијом и великом брзином обртања“ пред комисијом у саставу: др Слободан Вукосавић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Зоран Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Жарко Јанда, научни сарадник, Универзитет у Београду-Електротехнички Институт Никола Тесла, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Жељко Деспотовић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду – Институт Михаило Пупин, у четвртак 9.7.2015. године, у 16 часова, у сали 59.

3.7.2015. године, у 17 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Предраг Тадић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Статистичка обрада сигнала за дијагностику грешака и предиктивно одржавање система“ пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, дрБранко Ковачевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Денић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Вујо Дрндаревић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Квашчев, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у петак 3.7.2015. године, у 17 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

26.06.2015. године, у 13 часова, у Сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Невена Раичевић, мастер инж.електротехнике и рачунарства бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптички сензори концентрације флуида на бази еванесцентног поља“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Витомир Милановић, професор емеритус, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Јована Петровић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду –Институт за нуклеарне науке Винча, др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Александра Малуцков, научни саветник, Универзитет у Београду–Институт за нуклеарне науке Винча, у петак 26.06.2015. године, у 13 часова, у сали 57.

18.06.2015. године, у 19 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Дејан Миљановић бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроталасни филтри са квази-концентрисаним елементима“, пред комисијом у саставу: др Милка Потребић, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Дејан Тошић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Злата Цветковић, редовни професор, Универзитет у Нишу - Електронски факултет, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 18.6.2015. године, у 19 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

11.06.2015. године, у 15 часова, у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Бојан Милановић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Одређивање карактеристика оптичких филтара са микро-прстенастим резонатором методом коначних елемената“ пред комисијом у саставу: др Јован Елазар, ванредни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару, др Бранко Колунџија, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Бранислав Рађеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јасна Црњански, доцент , Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 11.06.2015. године, у 15 часова, у сали 61.

29.05.2015. године, у 19 часова, у сали 57

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Снежана Стефановски, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Микроталасни филтри у таласоводној техници са штампаним дисконтинуитетима“ пред комисијом у саставу: др Милка Потребић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Злата Цветковић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 29.05.2015. године, у 19 часова, у сали 57.

28.05.2015. године, у 15 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Милош Давидовић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Б-сплајн хексаедарски елементи за 3Д електромагнетско моделовање“ пред комисијом у саставу: др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Братислав Миловановић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду , у четвртак 28.05.2015. године, у 15 часова, у сали 64.

27.05.2015. године, у 13 часова, у сали 64

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милан Костић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Ефикасно електромагнетско моделовање засновано на ортогонализацији функција базиса и једначина методе момената“ пред комисијом у саставу: др Бранко Колунџија, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Драган Олћан, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Братислав Миловановић, редовни професор, Универзитет Сингидунум, др Милан Илић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Миодраг Тасић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у среду 27.05.2015. године, у 13 часова, у сали 64.

26.05.2015. године, у 17 часова, у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марко Грујић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Испољавање сопствених и индукованих магнетских својстава графенских наноструктура“ пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Francois Peeters, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Дејан Раковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Bart Partoens, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у уторак 26.05.2015. године, у 17 часова, у сали Рачунског центра.

25.05.2015. године, у 18 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Немања Чукарић, мастер инж.електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Моделовање електронских и шупљинских стања у полупроводничким наноструктурама помоћу вишезонске k·p теорије“ пред комисијом у саставу: др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Francois Peeters, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Bart Partoens, редовни професор, Универзитет у Антверпену, др Владимир Арсоски, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у понедељак 25.05.2015. године, у 18 часова, у сали 61.

21.05.2015. године, у 17 часова, у Сали 141 на I спрату

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Марија Малнар, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација протокола и метрика рутирања за вишеканалне вишеинтерфејсне бежичне mesh мреже“ пред комисијом у саставу: др Наташа Нешковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Горан Марковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, др Александар Нешковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, др Александра Смиљанић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, у четвртак 21.05.2015. године, у 17 часова, у сали 141 на I спрату.

23.04.2015. године, у 16 часова у сали 61

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Горан Зајић, дипл.инж.електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција промена кадрова у видео секвенци применом мултифракталне анализе“ пред комисијом у саставу: др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, др Миодраг Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Андреја Самчовић, ванредни професор, Саобраћајни факултет у Београду, у четвртак 23.4.2015. године, у 16 часова у сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

22.04.2015. године, у 18 часова у сали 104

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Зоран Латиновић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација ласерских параметара за примене у интеракцији са материјалима биолошког порекла“ пред комисијом у саставу: др Јелена Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Витомир Милановић, професор емеритус, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ана Орос, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду-Медицински факултет, др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет и др Милан Тадић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у среду 22.4.2015. године, у 18 часова у сали 104, Електротехничког факултета у Београду.

20.03.2015. године, у 11 часова у соби 15 Павиљона Рашовић

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Војислав Антић, дипл.инж.електротехнике бранити докторску дисертацију под насловом: “Утицај избора сцинтилационог кристала на одзив детектора код PET уређаја“ пред комисијом у саставу: др Ковиљка Станковић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Предраг Маринковић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Владимир Обрадовић, редовни професор у пензији, Медицински факултет у Београду, др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Поповић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 20.3.2015. године, у 11 часова, у соби 15 Павиљона Рашовић.

20.03.2015. године, у 18.15 часова, у сали 61

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милан Радуловић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Предлог подршке за спекулативно извршавање нити у СМР процесорима“ пред комисијом у саставу: др Мило Томашевић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Вељко Милутиновић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Јован Ђорђевић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, у петак 20.3.2015. године, у 18.15 часова, у сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

05.03.2015. године, у 11 часова у сали Рачунског центра

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Жарко Станисављевић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Визуелна репрезентација криптографских алгоритама“ пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Павле Вулетић, доцент, Електротехнички факултет у Београду, др Душан Старчевић, редовни професор, Факултет организационих наука у Београду, др Бошко Николић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Славко Гајин, доцент, Електротехнички факултет у Београду, у четвртак 5.3.2015. године, у 11 часова у сали Рачунског центра, Електротехничког факултета у Београду.

09.02.2015. године, у 12 часова у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Драгољуб Гајић, дипл. инжењер електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Детекција епилептиформних активности у ЕЕГ сигналима применом статистичког препознавања облика“, пред комисијом у саставу: др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ружица Максимовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет, др Бранко Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у понедељак 9.2.2015. године, у 12 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

03.02.2015. године, у 18.15 часова у Сали 61

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Горан Ракочевић, дипл. инжењер електротехнике, бранити докторску дисертацију под насловом: “Машинско учење у бежичним сензорским мрежама“, пред комисијом у саставу: др Вељко Милутиновић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Мирослав Бојовић, ванредни професор, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, др Милош Ковачевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Грађевински факултет, др Драган Милићев, ванредни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет у уторак 3.2.2015. године, у 18.15 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.

2014. година

26.12.2014. године, у 15 часова, сала Рачунског центра, ЕТФ

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће мр Милица Јанковић, бранити докторску дисертацију под насловом: “Рачунарски систем за аквизицију, архивирање, прегледање и обраду слика добијених гама камером“ пред комисијом у саставу: др Дејан Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Мила Тодоровић-Тирнанић, доцент, Универзитет у Београду-Медицински факултет, др Предраг Маринковић, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет и др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, у петак 26.12.2014. године, у 15 часова, у сали Рачунског центра, Електротехничког факултета у Београду.

15.12.2014. године, у 18 часова у Сали 309

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Наташа Максић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Оптимизација и имплементација напредних протокола за рутирање“ пред комисијом у саставу: др Александра Смиљанић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Ирини Рељин, редовни професор, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Бранислав Тодоровић, виши научни сарадник, РТ-РК, Истраживачко развојни институт и др Зоран Чича, доцент, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у понедељак 15.12.2014. године, у 18 часова у Сали 309, Електротехничког факултета у Београду.

8.12.2014. године, у 16.15 часова у Сали 141

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће mr Yousef Abuadlla,бранити докторску дисертацију под насловом: “Систем за детекцију упада заснован на токовима са две неуралне мреже пред комисијом у саставу: др Зоран Јовановић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Горан Квашчев, доцент, Универзитет у Београду-Електротехнички факултет, др Душан Старчевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Факултет организационих наука и др Славко Гајин, доцент, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у понедељак 8.12.2014. године, у 16.15 часова у Сали 141, Грађевинског факултета у Београду.

4.12.2014. године, у 18 часова у Сали 61

Универзитет у Београду- Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће Андреј Савић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, бранити докторску дисертацију под насловом: “Електроенцефалографски сигнали за управљање рачунарским интерфејсом у неурорехабилитацији“ пред комисијом у саставу: др Мирјана Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, др Дејан Поповић, редовни професор, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, др Љубица Константиновић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет , др Жељко Ђуровић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факулте и др Бранко Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду- Електротехнички факултет, у четвртак 4.12.2014. године, у 18 часова у Сали 61, Електротехничког факултета у Београду.