Навигација

Јавне набавке - Отворени поступак

2020

15.06.2020. Набавка услуга-услуге обезбеђења авио карата, аутобуског превоза и хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, број набавке ЈН 09/20

02.06.2020. Набавка добара-лабораторијска опрема, број набавке ЈН 08/20

24.04.2020. Јавна набавка услуга студентских и омладинских задруга ЈН 04/20

07.02.2020. Јавна набавка добара-електричне енергије ЈН 01/20

2019

11.06.2019. Услуге обезбеђивања авио карата, аутобуског превоза и хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству ЈН 07/19

22.03.2019. Набавка услуга студентских и омладинских задруга ЈН 02/19

2018

12.07.2018. Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈН 10/18

Питања и одговори

Наруџбенице

22.02.2018. Набавка софтвера ЈН 04/18

14.02.2018. Набавка мрежне опреме ЈН 05/18

Питања и одговори
Наруџбенице

01.02.2018. Набавка услуга студентских и омладинских задруга ЈН 03/18

01.02.2018. Набавка електричне енергије ЈН 02/18

2017

17.10.2017. Набавка материјала за адаптацију ЈН 16/17

Питања и одговори

Наруџбенице

02.10.2017. Намештај за учионице ЈН 17/17

07.06.2017. Набавка информатичке опреме за потребе унапређења наставе ЈН 13/17

Наруџбенице

 1. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 2. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 3. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 4. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 5. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 6. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 7. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 8. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 9. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 10. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 11. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 12. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 13. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 14. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 15. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 16. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 17. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 18. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 19. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 20. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 21. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 22. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 23. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 24. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 25. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 26. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 27. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 28. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 29. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 30. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 31. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 32. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 33. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 34. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 35. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 36. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 37. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 38. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 39. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 40. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 41. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 42. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 43. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 44. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 45. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 46. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 47. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 48. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 49. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 50. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 51. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 52. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 53. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 54. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 55. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 56. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 57. Одлука о додели уговора - наруџбеница
 58. Одлука о додели уговора - наруџбеница
 59. Одлука о додели уговора- наруџбеница 60
 60. Одлука о додели уговора- наруџбеница 61
 61. Одлука о додели уговора- наруџбеница 62
 62. Одлука о додели уговора- наруџбеница 63
 63. Одлука о додели уговора- наруџбеница 64
 64. Одлука о додели уговора- наруџбеница 65
 65. Одлука о додели уговора- наруџбеница 66
 66. Одлука о додели уговора- наруџбеница 67
 67. Одлука о додели уговора- наруџбеница 68
 68. Одлука о додели уговора- наруџбеница 69
 69. Одлука о додели уговора- наруџбеница 70
 70. Одлука о додели уговора- наруџбеница 71
 71. Одлука о додели уговора- наруџбеница 72
 72. Одлука о додели уговора- наруџбеница 73
 73. Одлука о додели уговора- наруџбеница 74
 74. Одлука о додели уговора- наруџбеница 75
 75. Одлука о додели уговора- наруџбеница 76
 76. Одлука о додели уговора- наруџбеница 77
 77. Одлука о додели уговора- наруџбеница 78
 78. Одлука о додели уговора- наруџбеница 79
 79. Одлука о додели уговора- наруџбеница 80
 80. Одлука о додели уговора- наруџбеница 81
 81. Одлука о додели уговора- наруџбеница 82
 82. Одлука о додели уговора- наруџбеница 83
 83. Одлука о додели уговора- наруџбеница 84
 84. Одлука о додели уговора- наруџбеница 85
 85. Одлука о додели уговора- наруџбеница 86
 86. Одлука о додели уговора- наруџбеница 87
 87. Одлука о додели уговора- наруџбеница 88
 88. Одлука о додели уговора- наруџбеница 89
 89. Одлука о додели уговора- наруџбеница 90
 90. Одлука о додели уговора- наруџбеница 91
 91. Одлука о додели уговора- наруџбеница 92
 92. Одлука о додели уговора- наруџбеница 93
 93. Одлука о додели уговора- наруџбеница 94
 94. Одлука о додели уговора- наруџбеница 95
 95. Одлука о додели уговора- наруџбеница 96
 96. Одлука о додели уговора- наруџбеница 97
 97. Одлука о додели уговора- наруџбеница 98
 98. Одлука о додели уговора- наруџбеница 99
 99. Одлука о додели уговора- наруџбеница 100
 100. Одлука о додели уговора- наруџбеница 101
 101. Одлука о додели уговора- наруџбеница 102
 102. Одлука о додели уговора- наруџбеница 103
 103. Одлука о додели уговора- наруџбеница 104
 104. Одлука о додели уговора- наруџбеница 105
 105. Одлука о додели уговора- наруџбеница 106
 106. Одлука о додели уговора- наруџбеница 107
 107. Одлука о додели уговора- наруџбеница 108
 108. Одлука о додели уговора- наруџбеница 109

18.01.2016. Набавка електричне енергије ЈН 06/17

18.01.2016. Набавка намештаја ЈН 05/17

Питања и одговори

29.12.2016. Набавка услуга студентских и омладинских задруга ЈН 02/17

29.12.2016. Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈН 01/17

Питања и одговори

2016

12.10.2016. Набавка опште грађевинских радова ЈН 17/16

Питања и одговори

08.08.2016. Набавка услуга туристичких агенција ЈН 15/16

19.07.2016. Набавка грађевинско-занатских радова ЈН 14/16

Питања и одговори

13.07.2016. Набавка грађевинских радова ЈН 12/16

29.03.2016. Грађевински радови на санацији крова Рачунског центра ЈН 06/16

Питања и одговори

09.02.2016. Набавка електричне енергије ЈН 04/16

29.12.2015. Набавка услуга студентских/омладинских задруга ЈН 02/16

Питања и одговори

2015

09.06.2015. Набавка грађевинских радова 10/15

Питања и одговори

31.03.2015. Набавка услуга штампања 09/15

Питања и одговори

13.03.2015. Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја ЈН 07/15

02.03.2015. Набавка рачунара и рачунарске опреме 04/15

Питања и одговори

22.04.2014. Набавка електричне енергије ЈН 03/15

22.04.2014. Набавка грађевинских радова ЈН 08/14

Питања и одговори

14.03.2014. Набавка услуга штампања ЈН 07/14

Питања и одговори


19.02.2014. Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја JН 05/14


27.01.2014. Набавка угоститељских услуга - JN 03/14


20.01.2014. Набавка електричне енергије

Питања и одговори


30.12.2013. Набавка рачунара и рачунарске опреме

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл.63 став 5 Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је: 18.02.2014. године до 12 часова. 
Отварање понуда - 18.02.2014. год. у 12,30 часова у просторијама Рачунског центра ЕТФ-а.