Навигација

Јавне набавке - Мале вредности

2020

18.09.2020. Набавка добара-Намештај, број набавке ЈНМВ 12/20

30.06.2020. Набавка услуга-услуге штампања, број набавке ЈНМВ 11/20

18.06.2020. Набавка добара-средства за одржавање хигијене, број набавке ЈНМВ 10/20

28.05.2020. Набавка добара - мрежна опрема, број набавке ЈНМВ 07/20

26.05.2020. Набавка добара - канцеларијски материјал, број набавке ЈНМВ 06/20

29.04.2020. Набавка услуга фиксне телефоније, број набавке ЈНМВ 05/20

11.03.2020. Набавка добара - материјал за одржавање објекта (по партијама), број набавке ЈНМВ 02/20

2019

20.11.2019. Набавка радова - опште грађевински радови 13/19

11.09.2019. Набавка услуга - угоститељске услуге (по партијама) 11/19

02.07.2019. Набавка услуга - услуга штампања 09/19

13.06.2019. Набавка добара - средства за одржавање хигијене 06/19

10.06.2019. Набавка лабораторијске опреме 05/19

11.03.2019. Набавка канцеларијског материјала 01/19

2018

11.05.2018. Набавка средстава за одржавање хигијене 09/18

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

04.04.2018. Набавка услуга фиксне телефоније 07/18

16.03.2018. Набавка апарата за сушење руку 08/18

05.03.2018. Набавка намештаја 06/18

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Наруџбенице

02.02.2018. Набавка канцеларијског материјала 01/18

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

2017

29.06.2017.Набавка угоститељских услуга 09/17

09.06.2017.Услуге штампања и сродне услуге 15/17

Наруџбенице

 1. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 2. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 3. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 4. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 5. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 6. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 7. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 8. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 9. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 10. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 11. Одлука о додели уговора - наруџбеница
 12. Одлука о додели уговора - наруџбеница 14
 13. Одлука о додели уговора- наруџбеница 15
 14. Одлука о додели уговора- наруџбеница 16
 15. Одлука о додели уговора- наруџбеница 17
 16. Одлука о додели уговора- наруџбеница 18
 17. Одлука о додели уговора- наруџбеница 19
 18. Одлука о додели уговора- наруџбеница 20
 19. Одлука о додели уговора- наруџбеница 21
 20. Одлука о додели уговора- наруџбеница 22
 21. Одлука о додели уговора- наруџбеница 23

07.06.2017.Набавка клима уређаја са монтажом 14/17

26.05.2017.Набавка система за дојаву пожара 08/17

Наруџбенице

 1. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница
 2. Одлука о закључењу уговора - наруџбеница

07.04.2017.Набавка средстава за одржавање хигијене 12/17

06.04.2017.Набавка мерно аквизиционог прибора и материјала за лабораторијске вежбе 11/17

03.04.2017. Набавка лабораторијске опреме 10/17

Питања и одговори

23.01.2016. Набавка мрежне опреме 07/17

11.01.2016. Набавка разних прехрамбених производа и безалкохолних пића 04/17

09.01.2016. Набавка канцеларијског материјала и тонера 03/17

Питања и одговори

2016

06.12.2016. Набавка електронске опреме и делова ЈНМВ 20/16

04.11.2016. Набавка електронске опреме ЈНМВ 19/16

28.10.2016. Набавка лабораторијске опреме ЈНМВ 18/16

Питања и одговори

18.07.2016. Набавка материјала за адаптацију ЈНМВ 13/16

Питања и одговори

08.06.2016. Набавка услуга штампања ЈНМВ 11/16

20.05.2016. Набавка услуга штампања и сродних услуга ЈНМВ 10/16

Питања и одговори

12.05.2016. Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 09/16

Питања и одговори

05.04.2016. Набавка средстава за одржавање хигијене ЈНМВ 08/16

Питања и одговори

31.03.2016. Набавка услуга туристичких агенција (авио карте, аутобуски превоз и хотелски смештај у земљи и иностранству) ЈНМВ 07/16

Питања и одговори

11.03.2016. Набавка угоститељских услуга - по партијама ЈНМВ 05/16

27.01.2016. Набавка разних прехрамбених производа и безалкохолних пића ЈНМВ 03/16

29.12.2015. Набавка канцеларијског материјала ЈНМВ 01/16

Питања и одговори

2015

25.11.2015. Набавка лабораторијске опреме ЈНМВ 12/15

02.04.2015. Набавка услуга кетеринга ЈНМВ 08/15

13.03.2015. Набавка средстава за одржавање хигијене ЈН 06/15

03.02.2015. Набавка лабораторијске опреме ЈН 05/15

Питања и одговори

19.01.2015. Набавка лабораторијске опреме ЈН 02/15

Питања и одговори

05.01.2015. Набавка канцеларијског материјала ЈН 01/15

2014

13.12.2014. Набавка телекомуникационе опреме ЈН 11/14


16.05.2014. Набавка лабораторијске опреме ЈН 09/14


06.03.2014. Набавка услуга кетеринга JН 06/14


31.01.2014. Набавка средстава за одржавање хигијене

2013

11.12.2013. Набавка канцеларијског материјала

Конкурсна документација је измењена у делу: Табела понуде - спецификација, на страни 27, позиција 65 и 66 у оквиру табеле. Измењена конкурсна документација