Навигација

Обавештења

На овој страници можете пронаћи најновија обавештења и саопштења Електротехничког факултета из следећих области:

Спискови урађених диплома

Спискови урађенх и достављених диплома које студенти могу да преузму у Студентској служби.

Обавештења о јавном увиду

  • Извештаји Комисије о избору у звање
  • Извештаји Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације
  • Извештаји Комисије о прегледу и оцени магистарске тезе
  • Извештаји Комисије о прегледу и оцени мастер рада

Обавештења о јавним усменим одбранама радова

  • Јавне усмене одбране докторских дисертација
  • Јавне усмене одбране магистарских теза