Навигација

Наука

Научноистраживачка делатност Електротехничког факултета

Од свог настанка Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, поред наставне делатности, негује и научноистраживачки рад. Високи квалитет и организација наставе на свим нивоима студија, научноистраживачка делатност са значајним резултатима на светском нивоу, добра сарадња са домаћим и страним научноистраживачким организацијама као и са привредом, обезбеђују водеће место нашег факултета у области електротехнике и рачунарства у Републици Србији. Велики број дипломираних инжењера са Факултета данас заузимају водеће позиције у научноистраживачким установама, како у Републици Србији, тако и у иностранству.

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 13. априла 2021. године донео је одлуку о акредитацији Електротехничког факултета у Београду за обављање научноистраживачке делатности број 660-01-00014/44. Факултет реализује своју научноистраживачку делатност у складу са овом акредитацијом.

Имајући у виду постојећи формално-правни оквир и текуће стање на Факултету, у јануару 2021. године Факултет је усвојио Програм научноистраживачког рада за период од 2021. до 2025. године, где су дефинисане стратегије развоја научноистраживачке делатности, циљеви и планови научноистраживачких делатности, као и програм рада по истраживачким областима.

Научно истраживачке области Факултета су:

 1. Алтернативни извори енергије;
 2. Биомедицинско инжењерство и технологије;
 3. Електроенергетски системи:
               3.1 Електроенергетске мреже и системи;
               3.2 Електроенергетска постројења и опрема;
               3.3 Обновљиви извори енергије;
 4. Електромагнетика, антене и микроталаси;
 5. Електроника;
 6. Електрична кола, системи и обрада сигнала;
 7. Енергетски претварачи и погони;
 8. Математичке методе у електротехници и рачунарству;
 9. Медицинска нуклеарна техника;
 10. Мерења у електротехници;
 11. Мултимедијалне телекомуникације;
 12. Оптоелектроника и ласерска техника;
 13. Рачунарска техника и информатика;
 14. Савремени материјали и технологије;
 15. Софтверско инжењерство;
 16. Телекомуникације и информационе технологије:
               16.1 Телекомуникације;
               16.2 Техничка акустика;
 17. Управљање системима и обрада сигнала;
 18. Физичка електроника:
               18.1 Микроелектроника;
               18.2 Физика и техника плазме.

Истраживања на Факултету финансирају се по основу институционалног финансирања од стране Владе и надлежних министарстава, кроз Фонд за науку и Фонд за иновациону делатност Републике Србије, као и кроз позиве међународних програма Horizon Europe, Horizon 2020, Danube Regional Strategy, EIT, UNDP, EUREKA, Erasmus+, итд.

На Факултету постоји око 60 научноистраживачких лабораторија.
Погледајте кратке видео-записе о лабораторијама и истраживачким групама на Електротехничком факултету.
Лабораторија за испитивање услова радне околине је акредитована (текућа акредитација је од 30.08.2021. године, важи 5 година, а издата је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, решење бр. 164-02-00217/2021-01).

Факултет има научноистраживачку сарадњу са другим универзитетима и факултетима, великим бројем домаћих научних и развојних института, државним органима и јавним предузећима. Сарадња са другим научноистраживачким институцијама, како у Републици Србији тако и у иностранству, резултује заједничким истраживачким пројектима и гостовањима познатих светских стручњака из разних области електротехнике и рачунарства, а доприноси и бржој и успешнијој дисеминацији резултата истраживања.
Погледајте веб странице научноистраживачких пројеката реализованих на Електротехничком факултету.

Факултет својим наставним програмима, научноистраживачким радом и истраживачком инфраструктуром омогућава квалитетно школовање студената на мастер и докторским студијама. Студенти докторских студија се укључују или су укључени у све актуелне научноистраживачке пројекте Факултета. Посебна пажња се посвећује развоју каријере најмлађих истраживача кроз њихово укључивање у међународну научноистраживачку сарадњу и међународне пројекте, као и слање у реномиране иностране/партнерске научноистраживачке институције, што им омогућава увид у савремене научне токове. Укључивање младих истраживача у Европски истраживачки простор је од стратешког интереса за Факултет.

Универзитет у Београду – Електротехнички факултет има стратешки циљ да повећа квалитет и број резултата научноистраживачког рада, да побољша постојећу научноистраживачку инфраструктуру, као и да допринесе практичној примени научних резултата. Факултет ће наставити да стреми тим циљевима и у наредном периоду.