Навигација

Градимо МЕТРОполу – презентација пројекта изградње београдског метроа

Време28. мај 2024. 13:00 - 14:00
ПредавачАндреја Младеновић, директор ЈКП “Београдски метро и воз”
ОрганизаторЈКП “Београдски метро и воз”
МестоАмфитеатар Никола Тесла 56

„Градимо МЕТРОполу“, презентацију пројекта изградње београдског метроа организује ЈКП „Београдски метро и воз“ у сарадњи са ЕТФ-ом у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја и већег укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа.  Изградња метроа је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно факултета и академске заједнице. Успостављање функционалног београдског метроа један je од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, тако и касније, за управљање и одржавање система. За ток и квалитетну реализацију кључна је улога факултета и целокупног образовног система и укључивање домаћег знања и стручњака у овај пројекат

О компанији:

ЈКП „Београдски метро и воз“ обавља делатност од општег интереса за Град Београд у области градског и приградског копненог превоза путника.

Делатност Предузећа обухвата послове пре свега у области организовања и обављања стручних послова на изградњи, одржавању, реконструкцији и заштити инфраструктуре метро система у граду Београду, организовања и управљања саобраћаја возова у метро систему у граду Београду, као и набавке и одржавање возних средстава и организације рада и одржавање станица. Такође, ЈКП „Београдски метро и воз“ пружа услуге организовања стручних обука и дефинисања безбедносних процедура, обављања стручних послова из области планирања развоја висококапацитативних шинских система у граду Београду (метро и градска железница - БГ: воз) који обухвата предлоге нових линија, нових станица, повећања капацитета постојећих система и оптимизацију веза са осталим видовима јавног превоза.

Предузеће активно учествује у изради нацрта законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице, праћењу и стручном надзору на реализацији усвојених пројеката, активностима везаним за земљиште, имовину и пословни простор при изградњи и експлоатацији метро система у граду Београду. ЈКП „Београдски метро и воз“ у оквиру свог рада врши координацију рада са железничким предузећима у циљу развоја и унапређења градске железнице - БГ: воз и набавку и ремонт возних средстава за потребе градске железнице - БГ: воз.

Слике

  • /uploads/attachment/najava/540/BMV_Logo_-_edit.jpg