Навигација

Катедра за примењену математику

Катедра за примењену математику се у својој дугогодишњој традицији бави и примењеном и теоријском математиком, од чега треба нарочито истаћи следеће области: реална и функционална анализа, теорија апроксимација, нумеричка анализа, диференцијалне једначине и вероватноћа и статистика. У домену дискретне математике катедра се бави теоријом графова, дискретним оптимизацијама и вештачком интелигенцијом.

Званични сајт Катедре

Шеф катедре: проф. др Бранко Малешевић

Заменик: проф. др Марија Рашајски

Секретар: ас. Милица Радојевић

Особље

Члан САНУ

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Сарадник у настави