Навигација

Катедра за микроелектронику и техничку физику

Катедра за микроелектронику и техничку физику, у оквиру образовне и научне делатности, бави се следећим областима: примењеном физиком, микро и наноелектроником, фотонским компонентама и системима, сензорима и индустријским видео системима, физиком плазме, применама јонизујућег и нуклеарног зрачења у медицини, индустрији и енергетици, дозиметријом и заштитом од зрачења, формирањем и обрадом медицинске слике и биомедицинским и електротехничким материјалима.

Званични сајт Катедре

Шеф катедре: проф. др Милан Тадић

Заменик: проф. др Пеђа Михаиловић

Секретар: ас. мс Душан Јаковљевић, дипл. инж. ел. и рач.

Особље

Члан САНУ

Гостујући професор

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Сарадник у настави

Остали