Навигација

Катедра за енергетске претвараче и погоне

Катедра за енергетске претвараче и погоне образује електроинжењере који у току студија стичу општа знања из електротехнике као и практична знања и вештине из области енергетике, али и из других дисциплина које се негују на ЕТФ-у. Шири спектар системских знања потребан је будућим електроинжењерима како би могли решавати практичне инжењерске проблеме и отварати нове пословне могућности. Практична знања и вештине из других области оспособљавају електроинжењера да у току пројектовања исправно специфицира израду разних потребних склопова, изврши програмирање разних процеса или размену података, као и да у току радa користи технолошки напредак остварен у појединим дисциплинама.

Званични сајт Катедре за енергетске претвараче и погоне 

Лабораторија за испитивање нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација

Лабораторија за испитивање услова радне околине

Шеф катедре: проф. др Драган Михић

Заменик: проф. др Младен Терзић

Секретар: ас. мс Жарко Копривица, дипл. инж. ел. и рач.

Особље

Гостујући професор

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Сарадник у настави

Истраживач приправник

Остали