Навигација

Катедра за електроенергетске системе

Катедра се бави научно истраживачким делатностима у области електроенергетских система са акцентом на анализи, планирању, експлоатацији и оправљању системом као целином и његовим елементима, а такође и феноменима од интереса за системе.

Званични сајт Катедре за електроенергетске системе

Шеф катедре: проф. др Предраг Стефанов

Заменик: проф. др Александар Савић

Секретар: ас. мс Кристина Џодић, дипл. инж. ел. и рач.

Особље

Гостујући професор

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Остали