Навигација

Сертификати

Електротехнички факултет је од јуна 2018. године власник сертификата за примену стандарда којима су препознате досадашње активности Факултета, али и остварен оквир за још интензивније активности Факултета у пружању наставних, научноистраживачких и инжењерских услуга. 

ISO 9001:2015 - стандард управљања квалитетом
ISO 14001:2015 - стандард заштите животне средине
ISO 45001:2018 (стари OHSAS 18001) – стандард управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду

ISO 27001:2013 – стандард управљања безбедности информација

ISO 20000-1 – стандард услуга у области информационих технологија