Навигација

Руководство

Декана и продекане изабрао је Савет факултета на основу члана 63 и члана 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017) и члана 27 Статута Електротехничког факулета у Београду на својој седници одржаној 28.12.2021. године за мандатни период од три године.

Студент продекан изабран је за мандатни период од две године, односно за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину.


Dejan Gvozdić

Декан

др Дејан Гвоздић, редовни професор

Aleksandra Krstić

Продекан за наставу

др Јелена Ћертић, ванредни професор

Zaharije Radivojevic

Продекан за финансије

др Захарије Радивојевић, ванредни професор

Mileta Žarković

Продекан за сарадњу са привредом

др Милета Жарковић, ванредни професор

Miloš Divjak

Секретар

Дипломирани правник Милош Дивјак

Lazar Vujčić

Студент продекан

Лазар Вујчић