Навигација

Сарадња Факултета и компанија

У добром духу сарадње академских институција и привреде, Електротехнички факултет у Београду жели да заинтересованим компанијама понуди сарадњу и контакт са студентима, дипломцима и запосленима у виду партнерских пакета.

Пакет – Златни партнер ЕТФ-а**

Пакет на двогодишњем нивоу обухвата:

 • банер компаније на званичном сајту факултета, на насловној страници, са хиперлинком на Интернет презентацију компаније, уз кратак опис компаније до 200 речи,
 • банер компаније у двострукој величини на званичном сајту факултета, на страници Пријатељи факултета(тренутна страница Алумни и пријатељи) у одељку намењеном Златном партнеру, са хиперлинком на Интернет презентацију компаније,
 • лого компаније у четворострукој величини на рекламном паноу партнера факултета,
 • лого компаније са пратећим информацијама у величини половине странице на унутрашњој корици брошуре која се штампа приликом дана факултета и презентацији ЕТФ-а на CD-у који се дели на дану ЕТФ-а,
 • лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а,
 • сарадња у области дефинисања и израде тема пројектних, дипломских и мастер радова,
 • могућност сарадње на осавремењивању и унапређењу наставних планова и програма
 • помоћ при избору кандидата за стручну праксу и посао,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност оглашавања догађаја, такмичења и скупова компаније на рекламном паноу парнтера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност организације стручних предавања за представнике компанија,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета највише два пута годишње.

** ексклузивно право за назив Златни партнер факултета је ограничено на највише 3 нове компаније сваке године

Пакет – Сребрни партнер ЕТФ-а*

Пакет на двогодишњем нивоу обухвата:

 • банер компаније у двострукој величини на званичном сајту факултета, на страници Пријатељи факултета(тренутна страница Алумни и пријатељи) у одељку намењеном Сребрном партнеру, са хиперлинком на Интернет презентацију компаније уз кратак опис компаније до 100 речи,
 • лого компаније у двострукој величини на рекламном паноу партнера факултета,
 • лого компаније у двострукој величини на унутрашњој корици брошуре која се штампа приликом дана факултета и презентацији ЕТФ-а на ЦД-у који се дели на дану ЕТФ-а,
 • лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а,
 • сарадња у области дефинисања и израде тема пројектних, дипломских и мастер радова,
 • могућност сарадње на осавремењивању и унапређењу наставних планова и програма,
 • помоћ при избору кандидата за стручну праксу и посао,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност оглашавања догађаја, такмичења и скупова компаније на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност организације стручних предавања за представнике компанија,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета највише два пута годишње.

*ексклузивно право за назив Сребрни партнер факултета је ограничено на највише 5 нових компанија сваке године

Пакет – Велики партнер ЕТФ-а

Пакет на годишњем нивоу обухвата:

 • банер компаније на званичном сајту факултета, на страници Пријатељи факултета (тренутна страница Алумни и пријатељи), са хиперлинком на Интернет презентацију компаније уз кратак опис компаније до 50 речи,
 • лого компаније на рекламном паноу партнера факултета,
 • лого компаније на унутрашњој корици брошуре која се штампа приликом дана факултета и презентацији ЕТФ-а на ЦД-у који се дели на дану ЕТФ-а,
 • лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а,
 • сарадња у области дефинисања и израде тема пројектних, дипломских и мастер радова,
 • могућност сарадње на осавремењивању и унапређењу наставних планова и програма
 • помоћ при избору кандидата за стручну праксу и посао,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета и листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност оглашавања догађаја, такмичења и скупова компаније на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета и листама електронске поште,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета највише два пута годишње.

Пакет – Пројектни партнер ЕТФ-а

Пакет на годишњем нивоу обухвата:

 • банер компаније на званичном сајту Факултета, на страници Партнери Факултета, у истакнутој секцији Пројектни партнери, са хиперлинком на Интернет презентацију компаније,
 • лого компаније на рекламном паноу партнера Факултета,
 • лого компаније на унутрашњој корици брошуре која се штампа приликом дана Факултета и презентацији ЕТФ-а на ЦД-у који се дели на дану ЕТФ-а,
 • лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на рекламном паноу партнера Факултета, интернет страници Факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима Факултета једном годишње.

Пакет – Партнер ЕТФ-а

Пакет на годишњем нивоу обухвата:

 • банер компаније на званичном сајту факултета, на страници Пријатељи факултета (тренутна страница Алумни и пријатељи), са хиперлинком на Интернет презентацију компаније,
 • лого компаније на рекламном паноу партнера факултета,
 • лого компаније на унутрашњој корици брошуре која се штампа приликом дана факултета и презентацији ЕТФ-а на ЦД-у који се дели на дану ЕТФ-а,
 • лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета једном годишње.

Пакет - Партнер катедре у оквиру ЕТФ-а

Пакет на годишњем нивоу обухвата:

 • банер компаније на званичном сајту катедре, са хиперлинком на Интернет презентацију компаније,
 • лого компаније на унутрашњој корици брошуре која се штампа приликом дана факултета и презентацији ЕТФ-а на ЦД-у који се дели на дану ЕТФ-а,
 • лого компаније на рекламном паноу партнера факултета,
 • лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на интернет страници катедре и листама електронске поште у оквиру катедре,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета једном годишње.

Пакет – Донатор-мецена лабораторије ЕТФ-а

Пакет обухвата:

 • могућност давање имена лабораторији у складу са договором донатора и надлежне катедре,
 • организација свечаног отварања лабораторије уз присуство представника компаније, ЕТФ-а, Универзитета у Београду, као и штампаних и електронских медија,
 • постављање украсне плоче са истакнутим називом донатора испред плоче и пропратним садржајем у складу са договором између донатора и надлежне катедре,
 • брендирање лабораторије у складу са договором између надлежне катедре и донатора,
 • банер компаније на званичном сајту катедре, са хиперлинком на Интернет презентацију компаније,
 • сарадња у области дефинисања и израде тема пројектних, дипломских и мастер радова,
 • помоћ при избору кандидата за стручну праксу и посао,
 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на интернет страници катедре и листама електронске поште у оквиру катедре,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета једном годишње.

Пакет – Донатори, партнери појединих студентских пројеката у оквиру факултета или других активности запослених и студената ЕТФ-а чији је организатор ЕТФ

Пакет на годишњем нивоу обухвата:

 • истицање донације или партнерства конкретне поједине активности (догађаја или пројекта) на наменској интернет страници катедре посвећеној тој активности.
 • уколико је вредност партнерства или донације премашила један од наменских пакета намењених партнерима (Партнер катдере у оквиру ЕТФа, Партнер ЕТФа, Велики партнер ЕТФ-а, Сребрни партнер ЕТФ-а, Златни партнер ЕТФ-а), компанија аутоматски стиче право гарантовано датим пакетом.

Пакет – Оглашавање на ЕТФ-у

Пакет на годишњем нивоу обухвата:

 • могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења:
  • на рекламном паноу партнера факултета,
  • интернет страници факултета,
  • листама електронске поште,
  • друштвеним мрежама,
 • могућност представљања и презентације компаније студентима факултета једном годишње.

Преглед партнерских пакета

  Оглаша-вање на ЕТФ-у Партнер катедре ЕТФ-а Партнер ЕТФ-а / Пројектни партнер ЕТФ-а Велики партнер ЕТФ-а Сребрни партнер ЕТФ-а Златни партнер ЕТФ-а
банер компаније на званичном сајту факултета, на насловној страни           +
банер компаније на званичном сајту факултета, на страни партнери     + + + + + +
кратак опис компаније на званичном сајту факултета, на страни партнери       + + + ++++
банер компаније на званичном сајту катедре   +        
лого компаније на рекламном паноу партнера факултета   + + + + + ++++
лого компаније на брошури дана факултета   + + + + + ++++
лого компаније на званичној годишњој презентацији ЕТФ-а   + + + + + ++++
сарадња у области дефинисања и израде тема пројектних, дипломских и мастер радова       + + +
могућност сарадње на осавремењивању и унапређењу наставних планова и програма       + + +
помоћ при избору кандидата за стручну праксу и посао       + + +
могућност оглашавања понуда за израду пројектних радова, стручних пракси и запослења на рекламном паноу партнера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама + + + + + +
могућност оглашавања догађаја, такмичења и скупова компаније на рекламном паноу парнтера факултета, интернет страници факултета, листама електронске поште и друштвеним мрежама       + + +
могућност организације стручних предавања за представнике компанија         + +
могућност представљања и презентације компаније студентима факултета највише једном у години + + + ++ ++ ++

 

По договору са заинтересованом компанијом, Елекротехнички факултет у Београду одобрава сваки конкретни пакет. Након тога се склапа донаторски уговор, чиме компанија стиче права гарантована пакетом. Актуелне вредности пакета, као и детаље у вези са пакетима можете погледати на следећем линку.

Више информације се може добити путем е-поште: prodekan-privreda@etf.bg.ac.rs