Навигација

Иновациони центар

Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду је организација у којој се на оригиналан и системски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, односно нових производа, технологија, процеса и услуга или значајне измене постојећих у складу са потребама тржишта.

Адреса:
Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. (ИЦЕФ)
11120 Београд, Булевар краља Александра 73.

Директор: др Милица Ђурић-Јовичић

Оперативни менаџер: Илија Радовановић

Секретарица: Владислава Бобић

Телефони:

  • +381 (0) 11 3370-123
  • +381 (0) 11 3218-455

Факс: +381 (0) 11 3370-123

Сајт: www.ic.etf.bg.ac.rs

E-пошта: icef@etf.bg.ac.rs