Навигација

Центри факултета

Рачунски центар

Рачунски центар ЕТФ-а је задужен за обезбеђивање рачунарских ресурса студентима и запосленим на ЕТФ-у. Као такав је од свог настанка водећа установа у земљи у увођењу нових технологија.

Иновациони центар

Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду је организација у којој се на оригиналан и системски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, односно нових производа, технологија, процеса и услуга или значајне измене постојећих у складу са потребама тржишта.