Навигација

Преглед Факултета

ЕТФ кроз историју до данас

Електротехнички факултет Универзитета у Београду је најстарија установа такве врсте у Србији. Како је настао ЕТФ и како се развијао можете видети у секцији О Факултету.

Ко су први људи ЕТФ-а?

Упознајте руководство ЕТФ-а, видите шта они имају да кажу о ЕТФ-у, својим дужностима и циљевима.

Савет ЕТФ-а: руководеће тело Факултета

ЕТФ-ом руководи Савет Факултета, којег чине чланови из наставног и ненаставног особља Факултета, представници студената и представници Владе Републике Србије, која је оснивач Факултета.

Наставно-научно веће (ННВ)

Научно-истраживачким радом и наставом руководи Наставно-научно веће Факултета. Њега чине сви професори, доценти и асистенти Факултета.

Катедре

Сав научни и наставни рад на ЕТФ-у организован је на катедрама. Сазнајте које катедре постоје, којим областима се баве, ко су предавачи и асистенти.

Публикације

Публикације наставника и сарадника Електротехничког факултета (Монографије, Уџбеници и приручници, Радови у научним часописима, Радови саопштени на међународним конференцијама, Радови саопштени на конференцијама)

Акта факултета

Правна акта факултета (статути, изводи из закона, правилници, одредбе, уредбе...)

Пројекти

ЕУ пројекти на којима учествује Електротехнички факултет.

Локација и зграде Факултета

ЕТФ, на жалост, још увек нема сопствену зграду, већ је највећим делом лоциран у згради техничких факултета Универзитета у Београду. Ова зграда се налази у центру Београда и једна је од најлепших у граду. Можете упознати и остале објекте које користи ЕТФ и где су смештене лабораторије, учионице и канцеларије запослених.

Донације: како ви можете помоћи ЕТФ-у?

Као и сви други Факултети чији је оснивач Влада Републике Србије, и ЕТФ мучи муку са недостатком финансијских средстава и свака помоћ је добродошла. Ако имате жељу да помогнете ЕТФ-у, као и да видите шта су други урадили можете то погледати на странама посвећеним донацијама и донаторима ЕТФ-а.

Алумни и пријатељи Факултета

ЕТФ је међу првим факултетима Универзитета основао своју алумни организацију која окупља бивше студенте ЕТФ-а и људе који желе помоћи Факултету, пријатеље Факултета - BAFA (Belgrade Alumni and Friends Association), која има секције широм света. Овде, на алумни сајту, можете потражити и неког свог бившег колегу, видети где је сада и шта ради и можда га контактирати.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/1/%D0%95%D0%A2%D0%A4-%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-5.jpg