Navigacija

Javne usmene odbrane magistarskih teza

27.09.2019. godine, u 17 časova, u sali  62

Dipl.inž. Saša Đelević, braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Uporedna akustička analiza različito formiranih muzičkih lestvica u petak, 27.09.2019. godine, u 17 časova, u sali  62 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

25.09.2019. godine, u 16 časova, u sali 55

Dipl.inž. Slađan Svrzić, braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Analiza mogućnosti i primena Q signalizacije u heterogenoj telefonskoj mreži funkcionalnog korisnika” u sredu, 25.09.2019. godine, u 16 časova, u sali 55 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

02.07.2018. godine, u 15 časova, u Pavljonu Rašović, sala 13

Dipl.inž. Slobodan Velikić braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Projektovanje napajanja za baterijsko punjenje pomoću minijaturne vetro turbine u ponedeljak, 02.07.2018. godine, u 15 časova, u Pavljonu Rašović, sala 13, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

30.09.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Dipl.inž. Branko Vulović braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Optimizacija CT pacijentne doze za različite generacije uređaja“ u petak, 30.09.2016. godine, u 14 časova, u sali 61 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

28.09.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Dipl.inž. Dragan Čakarević braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Sajber forenzika, izazovi i mogući razvoj“ u sredu, 28.09.2016. godine, u 14 časova, u sali 61 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

27.09.2016. godine, u 11 časova, u sali 55

Dipl.inž. Srđan Milošević braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Analiza upravljanja naprednih merenja“ u utorak, 27.09.2016. godine, u 11 časova, u sali 55 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

26.09.2016. godine, u 14 časova, u sali 55

Dipl.inž. Velibor Vitomir braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Primjena kodova sa proverama parnosti male gustine na uvećanje pouzdanosti fleš memorija visokog kapaciteta“ u ponedeljak, 26.09.2016. godine, u 14 časova, u sali 55 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

24.09.2016. godine, u 18,30 časova, u sali 61

Dipl.inž. Mirko Gazibara braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Optimizacija mrežnog prenosa datoteka sa metapodacima, video i audio zapisom“ u subotu, 24.09.2016. godine, u 18,30 časova, u sali 61 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

22.09.2016. godine, u 16 časova, u sali 69

Dipl.inž. Ljubomir Dujaković braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Primena senzora u ugradnim multisajt defibrilatorima“ u sredu, 22.09.2016. godine, u 16 časova, u sali 69 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

15.09.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Dipl.inž. Milorad Ljeskovac braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Razvoj softvera za inkrementalnu integraciju geografskog informacionog sistema i sistema za mrežne proračune u elektroenergetici” u četvrtak, 15.09.2016. godine, u 15 časova, u sali 61 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

12.09.2016. godine, u 18 časova, u sali 61

Dipl.inž. Bojana Jakovljević braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Sinhronizacija vremena u bežičnim senzorskim mrežama” u ponedeljak, 12.09.2016. godine, u 18 časova, u sali 61 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

07.06.2016. godine, u 12 časova, u sali 61

Dipl.inž. Anđela Žižić braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Arhitektura i metodologije razvoja Data Warehouse sistema” u utorak, 07.06.2016. godine, u 12 časova, u sali 61 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

14.04.2016. godine, u 16 časova, u sali 61

Dipl. inž. Đorđe Dukanac braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Ispitivanje i procena stanja izolacionog sistema namotaja statora kod velikih sinhronih turbogenertora” u četvrtak, 14.04.2016. godine, u 16 časova, u sali 61, na Elektrotehničkom fakultetu.

24.02.2016. godine, u 17 časova, u sali 62

Dipl. inž. Mile Vraneš braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Razvoj elektronske uprave u Srbiji sa osvrtom na metodologiju i rezultate merenja Ujedinjenih nacija” u sredu, 24.02.2016. godine, u 17 časova, u sali 62, na Elektrotehničkom fakultetu.

05.02.2016. godine, u 15 časova, u sali 15 Paviljon „Rašović“

Dipl.inž. ALEKSANDAR BUGARINOVIĆ braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Modulacije osobina odabranih klasa materijala delovanjem snopnih tehnika” u petak, 05.02.2016. godine, u 15 časova, u sali 15, Paviljon „Rašović“, na Elektrotehničkom fakultetu.

04.02.2016. godine, u 17,30 časova, u sali 61

Dipl.inž. DUŠAN STANOJEVIĆ braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Sistem paralelno vezanih invertora sa besprekidnim preklapanjem na mrežni napon” u četvrtak, 04.02.2016. godine, u 17,30 časova, u sali 61, na Elektrotehničkom fakultetu.

19.05.2015. godine, u 13 časova

Dipl.inž. MARKO PAVLOVIĆ braniće magistarsku tezu pod naslovom: “Observer brzine jednosmernog motora” na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.